Jobafklaringsforløb

 
 
Et jobafklaringsforløb tildeles, hvis den sygemeldte ikke kan få forlænget sygedagpengene, men fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom.

Et jobafklaringsforløb består dels af udbetaling af ressourceforløbsydelse samt dels af iværksættelse af en tværfaglig indsats. Det kan være tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud​, samt evt. indsats efter anden lovgivning, herunder efter sundhedsloven og serviceloven. Tilbud der er rettet mod at bringe personen tilbage til arbejdsmarkedet.

Ydelsen svarer til kontanthjælp, men er ikke afhængig af egen formue eller ægtefællens indkomst.

Indholdet i forløbet afhænger af den enkelte borgers konkrete behov for indsatser, der kan stabilisere og forbedre personens fysiske, psykiske og sociale tilstand. Formålet er at udvikle arbejdsevnen for at fremme tilknytning til og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Indsatsen i jobafklaringsforløbet skal være individuelt tilpasset den enkeltes forudsætninger, behov og helbredstilstand samt kunne bidrage til at bringe personen i arbejde eller uddannelse. Indsatsen må ikke forringe borgerens helbredstilstand, og den konkrete indsats skal vurderes at være hensigtsmæssig for borgeren og dennes situation i forhold til at fremme tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Hvis personen er i et ansættelsesforhold, tilrettelægges jobafklaringsforløbet med fokus på hurtigst mulig tilbagevenden til jobbet, herunder gradvis tilbagevenden, og med inddragelse af arbejdsgiveren.

Hvis borgeren fortsat er ansat, og arbejdsgiver udbetaler fuld løn under sygdom, vil det være arbejdsgiver, der får refusion i form af ressourceforløbsydelsen.​
Emner: Sygdom
Interessent:  

​Har du brug for mere information eller rådgivning, så kontakt GL's socialrådgiver Lisbeth Ring Pedersen, socialraadgiver@gl.org​.
Telefontider tirsdag og torsdag kl. ​09-12.​​​​