Førtidspension

Info
 

​​​​​​​​​​​​​​​​Kommer du i en situation, hvor dine helbredsmæssige udfordringer påvirker dig i en sådan grad, at du ikke længere kan klare at arbejde på almindelige vilkår eller i et fleksjob, vil jobcentret kunne undersøge, om der skal ske indstilling til førtidspension.

Denne vurdering sker, som oftest, på baggrund af et længerevarende sygemeldingsforløb, og ganske ofte i forbindelse med et ressourceforløb. I dette forløb vil kommunen være forpligtet til at undersøge, om alle muligheder for, om du kan varetage et arbejde, også på ganske få timer om ugen, er helt udelukket.

Hvis sagsbehandleren når frem til denne konklusion på din samlede situation, skal sagsbehandleren indstille til Rehabiliteringsteamet i kommunen. Dette team vil så foretage en tværfaglig helhedsvurdering af din samlede livssituation.

Dette møde i rehabiliteringsteamet kan ikke foregå uden din deltagelse.

Vær opmærksom på, at hvis du er under 40 år, så er muligheder for at få tilkendt førtidspension begrænset.

Hvis det er dokumenteret, at arbejdsevnen ikke kan forbedres, eller der er særlige forhold, der gør det åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres, kan muligheden for en førtidspension forekomme før de 40 år.

Det kommunale Rehabiliteringsteam​ har ikke selvstændig kompetence til at træffe beslutning om, om du skal tilkendes førtidspension. Rehabiliteringsteamet kan alene drøfte og forholde sig til, om alle muligheder der er for at fastholde dig i arbejde eller fleksjob er opbrugt.

Vurderer Rehabiliteringsteamet, at der ikke er udviklingsmuligheder i din samlede situation, kan teamet indstille til drøftelse og vurdering i det kommunale pensionsudvalg.

  • Er de enige med Rehabiliteringsteamet om, at alle muligheder er afprøvede og udtømte
  • At der ikke er nogen former for udviklingspotentiale i din arbejdsevne
  • At din samlede arbejdsevne, i forhold til hele arbejdsmarkedet, er ophævet.

Vurderer pensionsudvalget enighed heri, vil der blive startet en konkret ansøgning om førtidspension.

Du vil modtage et brev om, at kommunen nu vil gå i gang med denne proces.

Derefter har kommunen max. tre måneder til at foretage den endelige godkendelse af bevilling af førtidspension.

Undtagelser

  1. Hvis man som borger udtrykker ønske om, at kommunen skal tage stilling til spørgsmålet om pension, vil Rehabiliteringsteamet udelukkende forholde sig til de oplysninger i sagen, som foreligger på dette tidspunkt. Er oplysningerne mangelfulde for en vurdering af arbejdsevnen, vil der blive givet afslag.
  2. I helt særlige situationer kan sagen forelægges det Kommunale pensionsudvalg uden om Rehabiliteringsteamet, hvis sundhedskoordinatoren har udtalt sig,​ og vurderingen er, at det er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres, eller at personen er terminal syg.
  3. Seniorpension: Formålet er at sikre, at personer, der er nedslidte eller har væsentlige helbredsproblemer efter et langt arbejdsliv, får en hurtigere og enklere adgang til pension. Læs mere om seniorpension her.


​Du skal vide

Førtidspensionens størrelse afhænger af, om du er enlig, gift eller samlevende.

Du må gerne have indtægter ved siden af op til en vis grænse, uden at der bliver trukket i din førtidspension.  Det er Udbetaling Danmark, der kan lave beregning af, hvor meget du vil kunne få udbetalt i førtidspension. Du kan læse mere på www.borger.dk

Private forsikringer og/eller arbejdsgiverpensioner – herunder altså din pension i A​P Pension – kan søges udbetalt, når du får tilkendt førtidspension af kommunen.​

Emner: Sygdom
Interessent:  

Har du brug for mere information eller rådgivning, så kontakt GL's socialrådgiver Lisbeth Ring Pedersen, socialraadgiver@gl.org​. Telefontider tirsdag og torsdag kl. ​09-12.​​​