Førtidspension

Info
 

​​​​​​​​​​​​​​​​Kommer du i en situation, hvor dine helbredsmæssige udfordringer påvirker dig i en sådan grad, at du ikke længere kan klare at arbejde på almindelige vilkår eller i et fleksjob, vil jobcentret kunne undersøge, om der skal ske indstilling til førtidspension.

Denne vurdering sker, som oftest, på baggrund af et længerevarende sygemeldingsforløb. I dette forløb vil kommunen være forpligtet til at undersøge, om alle muligheder for, om du kan varetage et arbejde, også på ganske få timer om ugen, er helt udelukket. (Lov om Social Pension § 16, stk. 3)

Hvis sagsbehandleren når frem til denne konklusion på din samlede situation, skal sagsbehandleren indstille til Rehabiliteringsteamet i kommunen. Dette team vil så foretage en tværfaglig helhedsvurdering af din samlede livssituation.

Dette møde i rehabiliteringsteamet kan ikke foregå uden din deltagelse.

Vær opmærksom på, at hvis du er under 40 år, så er muligheder for at få tilkendt førtidspension meget begrænset.

Det kommunale Rehabiliteringsteam​ har ikke selvstændig kompetence til at træffe beslutning om, om du skal tilkendes førtidspension. Rehabiliteringsteamet kan alene drøfte og forholde sig til, om alle muligheder der er for at fastholde dig i arbejde eller fleksjob er opbrugt. (Lov om Social Pension § 19 stk. 1)

Vurderer Rehabiliteringsteamet, at der ikke er udviklingsmuligheder i din samlede situation, kan teamet indstille til drøftelse og vurdering i det kommunale pensionsudvalg.

Her kan det blive lidt kringlet. For det pensionsudvalget egentlig skal tage stilling til er (Lov om socialpension § 18 stk. 1 + 2):

  • Er de enige med Rehabiliteringsteamet om, at alle muligheder er afprøvede og udtømte
  • At der ikke er nogen former for udviklingspotentiale i din arbejdsevne
  • At din samlede arbejdsevne, i forhold til hele arbejdsmarkedet, er ophævet.

Vurderer pensionsudvalget enighed heri, vil der faktuelt ske det, at der nu startes en konkret ansøgning om førtidspension op.

Du vil modtage et brev om, at kommunen nu vil gå i gang med denne proces.

Derefter har kommunen max. tre måneder til at foretage den endelige godkendelse af bevilling af førtidspension (Lov om socialpension § 21 stk. 1.)

Undtagelser

  1. I henhold til Lov om Social pension § 17 stk. 2 skal kommunen alene tage stilling til spørgsmålet om førtidspension, hvis borgeren udtrykker ønske om dette. De oplysninger, som Rehabiliteringsteamet skal forholde sig til, er de oplysninger, som foreligger på dette tidspunkt.
  2. I henhold til Lov om social pension § 18 stk. 2) kan sagen forelægges det Kommunale pensionsudvalg uden om Rehabiliteringsteamet, hvis sundhedskoordinatoren har udtalt sig,​ og vurderingen er, at det er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres, eller at personen er terminal syg. Du kan læse mere om Lov om social pension her.
  3. Seniorpension: Formålet er at sikre, at personer, der er nedslidte eller har væsentlige helbredsproblemer efter et langt arbejdsliv, får en hurtigere og enklere adgang til pension. Læs mere om seniorpension her.


​Du skal vide

Førtidspensionens størrelse afhænger af, om du er enlig, gift eller samlevende.

Du må gerne have indtægter ved siden af op til en vis grænse, uden at der bliver trukket i din førtidspension.  Det er Udbetaling Danmark, der kan lave beregning af, hvor meget du vil kunne få udbetalt i førtidspension. Du kan læse mere på www.borger.dk

Private forsikringer og/eller arbejdsgiverpensioner – herunder altså din pension i MP Pension – kan søges udbetalt, når du får tilkendt førtidspension af kommunen.​

Emner: Sygdom
Interessent:  

Har du brug for mere information eller rådgivning, så kontakt GL's socialrådgiver på tlf. 33 29 09 84 eller pr. mail cbn@gl.org.