Sygemelding - hvad skal du dokumentere?

Info
 
Læs her om de dokumenter og erklæringer, som du kan blive bedt om at udfylde i forbindelse med en sygemelding.

​Mulighedserklæring

​Formålet med mulighedserklæringen er, at arbejdsgiveren og medarbejderen taler sammen om mulighederne for genoptagelse af arbejdet. Mulighedserklæringen anvendes, når arbejdsgiveren er i tvivl om, hvilke hensyn der skal tages til den ansattes helbred, for at vedkommende kan vende helt eller delvis tilbage til arbejdet.

Mulighedserklæringen består af to dele:

  1. Den første del af erklæringen skal udfyldes i fællesskab af skolen og dig på baggrund af en personlig samtale. Formålet med samtalen er at få klarlagt, hvilke muligheder du har på trods af din sygdom for at genoptage arbejdet i større eller mindre omfang, herunder få fastlagt eventuelle skånefunktioner. 
    Du har pligt til at deltage i samtalen, medmindre din læge vurderer, at du er for syg. Samtalen kan holdes telefonisk, hvis sygdommens karakter forhindrer dig i at møde op til samtalen. Skolen kan forlange en mulighedserklæring på et hvilket som helst tidspunkt i sygdomsforløbet, uanset om der er tale om kortvarig, gentaget eller langvarig sygdom. Skolen har ikke krav på at få oplyst, hvad du fejler, men alene om hvilke funktionsbegrænsninger du har i forhold til dit arbejde. Indkaldelse til samtalen skal ske med et rimeligt varsel. Du har mulighed for at tage tillidsrepræsentanten eller anden bisidder med til samtalen.

  2. Den anden del af erklæringen udfyldes herefter af din læge. Lægen vurderer på baggrund af erklæringens første del og efter en samtale med dig mulighederne for, at arbejdet genoptages helt eller delvist, samt om eventuelle aftaler om skånefunktioner mv. er forsvarlige.  Det er skolen, der betaler for mulighedserklæringen.​

Friattest
Formålet med denne attest er, at lægen dokumenterer, at der er lovlig grund til sygemeldingen. Attesten udarbejdes af din egen læge på lægens brevpapir. Friattesten vil være anvendelig i de situationer, hvor det ikke er hensigtsmæssigt med en mulighedserklæring. Eksempelvis hvis du er for syg til at deltage i en mulighedserklæringssamtale med skolen, hvis du er syg i en opsigelsesperiode, eller hvis der er tale om en afskedigelsessituation. Det er arbejdsgiver, der betaler for at få friattesten.

Varighedsattest
Efter funktionærloven kan arbejdsgiveren ved sygdom, der varer mere end 14 dage, forlange en såkaldt varighedsattest fra lægen eller en speciallægeerklæring. En varighedsattest er en udvidet friattest, hvor lægen skal oplyse, hvor langt sygdomsforløbet forventes at blive. Det er arbejdsgiveren, der vælger, om erklæringen skal laves af din egen læge eller af en speciallæge. Varighedsattesten skal betales af din arbejdsgiver.

Fastholdelsesplan
Hvis du forventer at være sygemeldt i mere end 8 uger, kan du anmode skolen om, at der i fællesskab udarbejdes en fastholdelsesplan. Fastholdelsesplanen skal beskrive, hvordan du hurtigst muligt kan vende helt eller delvist tilbage til arbejdet, samt evt. hvordan det sikres, at du bliver fastholdt i arbejde.
Du kan bede om en fastholdelsesplan på et hvilket som helst tidspunkt i sygdomsforløbet. Skolen er ikke forpligtet til at udarbejde en plan. Fastholdelsesplan kræver ikke medvirken af en læge.
Her kan du downloade fastholdelsesplanen.​​​

​Opfølgningsplan
​Du vil blive indkaldt til opfølgningssamtaler i kommunen. Disse kaldes ofte for jobsamtaler. Kommunen skal løbende vurdere, om du fortsat er uarbejdsdygtig  og derved fortsat er berettiget til, at der udbetales sygedagpenge til dig eller sygedagpengerefusion til din arbejdsgiver. Det er her opfølgningsplanerne er et redskab, som kommunen benytter sig af. Se også længerevarende sygdom​.

Emner: Sygdom
Interessent: Tillidsrepræsentant