Aftale ved kronisk sygdom

 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​Hvis du lider af en langvarig eller kronisk lidelse, som giver øget risiko for fravær, kan du og din arbejdsgiver søge kommunen om en §56-aftale.

Aftalen giver sygedagpengerefusion til din arbejdsgiver fra 1. fraværsdag på grund af din kroniske lidelse.

Betingelsen for at kommunen kan bevilge en sådan aftale er, at:

  • Der er risiko for, at du har øget sygefravær på grund af din kroniske lidelse. (Fraværet skal medføre, eller der skal være stor risiko for mindst 10 fraværsdage om året).
  • Du skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution, og indlæggelsen eller behandlingen var besluttet på ansættelsestidspunktet.
  • Arbejdsgiveren allerede har udbetalt sygedagpenge eller løn i arbejdsgiverperioden (30 dage) for samme lidelse inden for de seneste 12 måneder.
  • ​Sygefraværet skal være mindst 4 timer om ugen, for at kommunen kan udbetale refusion til arbejdsgiver.

Arbejdsgiverens ret til at få refunderet udbetalte sygedagpenge omfatter også dagpenge udbetalt i forbindelse med fravær ved indlæggelser eller kontrolundersøgelser og eventuel nødvendig rekreation i forbindelse hermed.

En §56-aftale kan ikke bruges til at gå permanent ned i tid hver uge. Er der behov for dette, så kontakt GL´s socialrådgiver for en vejledningssamtale.

Aftalen fornys kun, hvis fraværet har medført mindst 10 fraværsdage inden for det sidste år.

Hvor søger jeg?

Det er dig, der søger din bopælskommune om en sådan aftale. I praksis sker bevillingen til arbejdsgiver. En godkendt aftale er gældende for en periode på 2 år, hvorefter aftalen kan fornyes.

Hvordan fungerer det i det daglige?

Du er nød til at melde dig syg grundet din kroniske lidelse. Du kontakter arbejdsgiver og melder dig syg på vanlig vis. Dette er, uanset om det drejer sig om få timer, 1 dag eller flere dages sygdom.

Arbejdsgiveren udbetaler løn til dig under sygefraværet. Herefter kan arbejdsgiver anmode refusion fra kommunen.

Hvad ved skift af arbejdsplads?

Hvis du får nyt arbejde, skal du søge om en ny aftale.​

Hvis jeg flytter til en ny kommune?

Flytter du til en ny kommune, skal du kontakte din nye kommune vedr. fortsættelse af aftale. Det er en god ide, at du selv har dine sagsakter ved kontakt med din nye kommune. 

Emner: Sygdom
Interessent:  

​Har du brug for mere information eller rådgivning, så kontakt GL's socialrådgiver Lisbeth Ring Pedersen, socialraadgiver@gl.org​.
​Telefontider tirsdag og torsdag kl. ​09-12.​​​​​