Afklaring af arbejdsevne

 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​Hvis kommunen skal undersøge din samlede arbejdsevne, vil man følge en fast proces, som jobcentret gennemfører. Forløbet er ens, uanset om du er fuldt eller delvist sygemeldt.

 ​​​I ARBEJDE  

   V

 ​REVALIDERING 

   V ​ 

 RESSOURCEFORLØB  ​​​ ​

​   V 

FLEKSJOB    

   V

 FØRTIDSPENSION ​​

​​

Kommunen skal i processen vurdere om - og i givet fald hvilke - tiltag, der skal til for, at du kan vende tilbage til en ordinær beskæftigelse.

Hvis du af helbredsmæssige årsager ikke kan varetage dine hidtidige arbejdsfunktioner​, skal kommunen vurdere, om revalideringstiltag (omskoling, kursustilbud) kan være med til at bringe dig tilbage til en almindelig beskæftigelse.

Hvis revalidering ikke kan bringe dig tilbage i selvforsørgelse, skal det vurderes, om din arbejdsevne er så væsentlig og varig, at et fleksjob skal overvejes.

Denne vurdering foretages i det kommunale rehabiliteringsteam efter indstilling fra din kommunale sagsbehandler. Sagsbehandlerne har i samarbejde med dig indsamlet alle relevante oplysninger om din samlede arbejdsevne. Rehabiliteringsteamet vurderer, hvilken indsats de mener, der skal til i din konkrete situation.​

Emner: Sygdom
Interessent:  

​Har du brug for mere information eller rådgivning, så kontakt GL's socialrådgiver på tlf. 33 29 09 84 eller pr. mail cbn@gl.org