Seniorer

 
 
​​Skal du på pension eller efterløn? Måske ønsker du nedsat arbejdstid eller delvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet inden pensionering. På denne side har vi samlet information, som kan være med til at give dig et overblik. Pensionering osv. kan have stor betydning for din økonomi. Det kan derfor være en god ide at planlægge din tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet i god tid og på forhånd søge at skabe dig et samlet overblik over din økonomiske situation som pensionist eller som efterlønsmodtager. Reglerne er under forandring og komplicerede. Du bør derfor i god tid inden pensionstidspunktet søge rådgivning i GL, pensionskassen og A-kassen.

​​​​​​​​​​​​Når pensionsalderen nærmer sig, og man tænker på at forlade arbejdsmarkedet, kan der være forskellige muligheder at overveje. Overgang til pension eller efterløn vil for de fleste betyde nye økonomiske vilkår. Det er derfor vigtigt at overveje, hvornår og hvordan overgangen skal være. Vil du helt forlade arbejdsmarkedet eller vil du have mulighed for en gradvis nedtrapning? Der kan være flere muligheder og mulighederne kan kombineres

Pensionering eller efterløn

Pensionsmulighederne afhænger af om man er omfattet af efterlønsordningen eller alene kan få alderspension fra pensionskassen, samt eventuelt folkepension. 

For at kunne gå på efterløn og for at få fuld efterløn skal en række betingelser være opfyldt. Det er en god ide, fx når man rekvirerer sit efterlønsbevis, at man i sin arbejdsløshedskasse undersøger de konkrete regler og muligheder.

Alderspensionen kan i MP Pension udbetales, når man er fyldt 60 år. Ved udskydelse af udbetalingstidspunkt vil den årlige pensionsudbetaling øges. Spørg i pensio​nskassen.   

Folkepension vil i dag (2016) kunne opnås som 65 årig (pensionsalderen hæves gradvist). Ansøgning om folkepension skal ske digitalt på www.borger.dk. Ønsker man at opsætte folkepensionen, skal man alligevel søge ved opnået folkepensionsalder. Alle, der har ret til folkepension, kan vælge at udskyde udbetalingen for at fortsætte med at arbejde. Herved optjenes et tillæg til pensionen. Det er et krav, at man arbejder mindst 750 timer om året i den periode, pensionen opsættes. Folkepensionen består af et grundbeløb og (et indtægtsbestemt) pensionstillæg. ATP (Arbejdsmarkedets tillægspension) kan man få udbetalt, fra man bliver folkepensionist.

Fortsættelse af arbejdslivet med gradvis nedtrapning

Mens du er i arbejde gælder der nogle overenskomstbestemte regler for nedsættelse af arbejdstiden. Aldersreduktion (der dog er ved at blive udfaset) er en mulighed for nedsat arbejdstid med fuld løn. Den nye ordning med mulighed for deltid med fuld pensionsindbetaling betyder, at man kan få reduceret arbejdstid - med tilsvarende reduceret løn, men med fuld pensionsindbetaling.

Senior- og fratrædelsesordninger kan være med til at lette overgangen til pension. En seniorordning kan omfatte gradvis tilbagetrækning i form af aftrapning i tid (deltid), aftrapning fra et (mellem)lederjob (retræte), betalt frihed eller en fastholdelsesbonus. De forskellige elementer kan kombineres. Senior- og fratrædelsesordninger kan samtidigt være Pensionsmulighedermed til at bevare viden og kompetencer på skolen, og med ordningerne kan der også tages hensyn til kolleger på omkring de 60 år, som risikerer særlige økonomiske konsekvenser i tilfælde af påtænkt afsked.  

Din tillidsrepræsentant eller GL's sekretariat kan rådgive om aldersreduktion samt om senior- og fratrædelsesordninger.


Stillingsophør og pension

Ved stillingsophør og overgang til pension skal der beregnes løn og andet tilgodehavende, herunder ferie og særlige feriedage til den ansatte. Lønnen beregnes og opgøres til fratrædelsestidspunktet. Al ikke afviklet ferie og særlige feriedage skal udbetales.

For særlige feriedage gælder, at alle tilgodehavende optjente og ikke afviklede særlige feriedage ved fratræden skal udbetales kontant af ansættelsesmyndigheden til den ansatte.

For feriepenge gælder det, at hvis man forlader det danske arbejdsmarked fordi man går på pension kan man få udbetalt alle optjente feriepenge på en gang. Se mere på www.Borger.dk, hvor der også skal søges om udbetalingen.

Emner:  
Interessent: Pensionist