Censorrejser

 
 

​​​​​​​​Rejser i forbindelse med censorvirksomhed ved eksamen er tjenesterejser og følger derfor tjeneste​rejsea​ftalen​​:
Rejsetiden for censurrejser indregnes i censors arbejdstid efter reglerne for tjenesterejser uanset ansættelsessted.

​Se satser mv. under tjenesterejser.​

Det er den skole/det kursus, man er ansat på, der afholder udgifterne til rejsen. Men det er almindeligt, at man selv arrangerer det praktiske, dvs. bestiller billetter og evt. hotelovernatning.
Det er altid en god idé på forhånd at aftale med skolen, hvad man har tænkt sig at gøre.

Udgangspunktet er, at offentlige transportmidler skal benyttes på tjenesterejser frem for private transportmidler, specielt privat bil. Skolen kan tillade, at den ansatte benytter privat transportmiddel, hvis det ud fra en samlet betragtning er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for tjenestestedet.

Hvis man ønsker at bruge eget transportmiddel, skal man aftale det med skolen/kurset.

I vurderingen indgår dels en ren økonomisk vurdering af de konkrete udgifter til billet til offentligt transportmiddel kontra udgifter i forbindelse med kørsel i privat bil, dels en effektivitetsvurdering, hvor der bl.a. skal tages hensyn til den ekstra transporttid, som offentlig transport eventuelt vil bevirke. Endvidere indgår i vurderingen eventuelle udgifter til måltider o.l. og overnatning på grund af rejseforlængelse.

Hvis læreren har en skriftlig kørselsbemyndigelse fra skolen til censorrejsen, godtgøres der pr. km til statens høje takst (gælder for op til 20.000 km pr. å​r).

Ved valg af transportmiddel kan skolen ifølge Moderniseringsstyrelsen desuden tage hensyn til, om censoren påføres urimelige ulempe - transport med offentlige transportmidler kan være belastende, hvis en censorrejse starter meget tidligt eller slutter meget sent.

Om der kan benyttes taxa på tjenesterejser, afhænger af en tilsvarende vurdering. Normalt forudsættes det, at taxa kun benyttes ved transport over kortere afstande.

Hvis skolen giver tilladelse til brug af privat transportmiddel, refunderes tillige udgifter til bro, færge, parkering o.l. mod dokumentation.

Selv om en økonomisk vurdering fører til, at offentlige transportmidler skal anvendes på tjenesterejsen, kan tjenestestedet dog tillade, at den ansatte benytter privat bil eller motorcykel. I så fald kan man få udbetalt transportgodtgørelse for kørsel i privat bil pr. kørt km med den lave sats. Der kan dog maksimalt udbetales et beløb, der svarer til prisen med det billigste offentlige transportmiddel.


Overnatning 

Om man skal/må overnatte, afhænger af rejsetiden til det sted, man er censor. Der er ikke nogen fastlagt grænse for hvor lang rejsetid, der udløser overnatning på censorstedet. Hvis man er i tvivl, skal man inden man bestiller hotel, aftale med sin egen skole, at den vil dække udgifterne til hotelovernatning. I nogle tilfælde kan man evt. aftale med den skole, hvor man skal være censor, at starten på eksamen udsættes en time eller to, så man kan nå at være fremme uden at skulle rejse hjemmefra dagen inden. Om en sådan udsættelse kan lade sig gøre, afhænger dog af den eksamensplan, eksamensskolen/-kurset har lagt.

Hvis rejsen er forbundet med overnatning, findes der en aftale om særlige priser på bestemte hoteller. Der er et prisloft - det såkaldte hoteldispositionsbeløb.

Skolen/kurset vil normalt have en liste over relevante hoteller. Husk at nævne, at du som censor ønsker et værelse i henhold til hotellets statsaftale.

Hvis man overnatter privat på en rejse, hvor der er ret til overnatning, kan man i stedet få en fast godtgørelse for natophold - men det skal aftales forinden.

​Læs også: GL's politik for indkvartering på tjenesterejser mv.


Udgifter til forplejning

Når der godtgøres for udgifter til forplejning, skal der ikke fradrages for sparet hjemmeforbrug.

For tjenesterejser, der varer mindre end 24 timer, godtgøres rimelige udgifter til måltider mod dokumentation.

For tjenesterejser i Danmark og på Færøerne, hvor der skal ske overnatning og som varer minimum 24 timer, udbetales der time- og dagpenge. Hvis man får gratis måltider i tilknytning til en sådan tjenesterejse, reduceres time- og dagpengebeløbet med 15 % for morgenmad, 30 % for frokost og 30 % for middag.

Hvis den ansatte anmoder om det, kan skolen i stedet tillade, at rimelige merudgifter til de tre hovedmåltider refunderes mod dokumentation samt, at der ydes procentgodtgørelse pr. døgn til dækning af småfornødenheder, transport på bestemmelsesstedet og lignende. Ydelse af gratismåltider påvirker ikke retten til procentgodtgørelse.

Man kan ikke få time- og dagpenge og procentgodtgørelse på samme tid.

Normalt afregnes såvel afholdte udgifter som time-dagpengene med ansættelsesskolen efter, at censorrejsen er overstået. Man kan dog de fleste steder få et á conto beløb til foreløbig dækning af udgifterne.

​Se satser mv. under tjenesterejser.​

Emner: Rejser; rejsetid; censorrejser
Interessent: