TH Lang-sagen

 
 
VOLDGIFTSAG

Opmanden har afgivet sin kendelse i voldgiftsagen fra TH. Langs. GL fik desværre ikke medhold. Det er dog vigtigt at notere sig, at opmanden skriver, at "budgetdisponeringen skal imidlertid være økonomisk forklarlig og forsvarlig – et tilstræbt overskud skal tjene skolens formål og fortsatte drift og indgå i budgettet på en afbalanceret måde."

Det betyder, at GL fortsat vil holde gymnasierne fast i, at afskedigelser som følge af skolens økonomi skal være baseret på et velunderbygget grundlag og være begrundet i faktiske økonomiske forhold.

Det er ledelsens pligt forud for afskedigelser at initiere, at SU bliver informeret om og drøfter skolens økonomi. Informationen skal gives så tidligt og med et så passende indhold, at der kan gennemføres en grundig drøftelse.

GL opfordrer derfor tillidsrepræsentanterne til fortsat at arbejde for en kvalificering af budgettet for at undgå eller begrænse afskedigelser.

GL's sekretariat er behjælpelig i denne proces.

Kendelsen kan downloades her: Kendelse voldgift TH Lang.pdf

Emner: Voldgift
Interessent: