Urafstemning om OK18

 
 
11. maj til 24. maj 2018 skal GL's stemmeberettigede medlemmer stemme om resultatet af overenskomstforhandlingerne 2018.

​UPDATE 25. maj 2018:

​Urafstemningen er afsluttet med en stemmeprocent på 75,9%. Resultatet af afstemningen offentliggøres 4. juni 2018.

--​

11. maj til 24. maj 2018 skal GL's stemmeberettigede medlemmer stemme om resultatet af overenskomstforhandlingerne 2018.

GL's medlemmer skal tage stilling til det samlede resultat på akademikerområdet, hvilket omfatter alle akademikere ansat i staten, i regionerne og i kommunerne. Alle GL's medlemmer – bortset fra lærere på Sankt Annæ Gymnasium, som er på det kommunale område – er på statens område. 

Det stemmer du om

En gennemgang af resultaterne, som GL's medlemmer skal tage stilling til, kan ses her, hvor der også er links til de indgåede forlig.

Sådan stemmer du

Urafstemningen foregår elektronisk.

Klik på mit.gl.org og følg vejledningen, som i afstemningsperioden står øverst til højre i skærmbilledet, når du har logget ind.

UR2018.png 

GL's valgledere, som er udpeget af GL's repræsentantskab, har godkendt proceduren for afstemningen. Afstemningen sker via et elektronisk system, der udbydes af en af GL uafhængig tredjemand.

Læs mere om sikkerheden om urafstemningen her: Elektronisk afstemning ved urafstemning om OK18 - baggrundsinformation.pdf

Offentliggørelse af afstemningsresultatet

Resultatet af afstemningen bliver offentliggjort her på GL's hjemmeside mandag den 4. juni 2018 kl. 12 samtidig med de øvrige akademikerorganisationer (AC). Det er forligsmanden, der har besluttet, hvornår urafstemningen skal ske, og hvornår resultatet må offentliggøres.

GL's repræsentantskab anbefaler GL's medlemmer at stemme ja

GL's repræsentantskab har tirsdag den 8. maj 2018 været samlet for at tage stilling til, hvad man vil anbefale medlemmerne at stemme til den kommende urafstemning om overenskomstresultatet:

216 repræsentanter anbefaler medlemmerne at stemme ja, 3 anbefaler medlemmerne at stemme nej, og 3 repræsentanter har valgt hverken at anbefale et ja eller nej. 

Hovedbestyrelsens anbefaling

Hovedbestyrelsen anbefaler medlemmerne at stemme ja.

Se hovedbestyrelsens anbefaling her

Kontaktmuligheder hvis der er problemer med afstemnin​gen

Hvis du har problemer med at stemme, er du velkommen til at kontakte hotline-service hos Aion ApS - Assembly Voting på telefon 26 12 25 20 mellem kl. 8.00 og 20.00. Du kan også maile til support@aion.dk.

Kan du ikke logge ind på Mit.GL.org, skal du kontakte GL i åbningstiden på tlf. 33 29 09 00, eller maile til gl@gl.org.

Resultaterne, der indgår i afstemningen kan du se her

​​

Emner: OK18; OK18 nyhed
Interessent: