Tidligere overenskomster

 
 

​​​​​​​20​​15

STX/HF​

GL-overenskomsten 2015

HHX/HTX

AC-overenskomsten 2015

Sankt Annæ Gymnasium

Lærere ved Sankt Annæ Gymnasium 2015  

​20​​13

​STX/HF​

GL-overenskomsten 2013

HHX/HTX

AC-overenskomsten 2013

Sankt Annæ Gymnasium

Lærere ved Sankt Annæ Gymnas​ium 2013​ 

​20​​11​

GL-overenskomsten 2011

Parterne - Moderniseringsstyrelsen og GL - har udarbejdet en fælles forståelse af overenskomstens §24 om fravær. Den kan ses her

Moderniseringsstyrelsens fremsendelsesskrivelse

H​​HX/HTX

AC-overenskomsten 2011

Arbejdstidsaftalen: Cirkulære om aftale om arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse: Cirkulære af 3. december 2008 (Perst. nr. 072-08)

AC-brev maj 2008 om lokal løndannelse:
Den lokale løndannelse for lærere (AC) på institutioner for erhvervsrettet uddannelse. ​

Sankt Annæ Gymnasium

Lærere ved Sankt Annæ Gymnasium 2011

Vejledning - Parternes fælles forståelse af bestemmelser om fravær i § 29


​20​​05​

OK2005 - almengymnasiale område.pdf


​1999

OK99.pdf - almengymnasiale område


1991

OK1991 - almengymnasiale område.pdf
Gennemgang af arbejdstidsaftale ifm OK91.pdf


1​986

OK1986.p​df (det almengymnasiale område)

Emner:  
Interessent: