Overenskomster

 
 

​​​​​​​​​​​​​​20​​18 ​

STX/HF​
GL-overenskomsten 2018

HHX/HTX

AC-overenskomsten 2018

​Sankt Annæ Gymnasium
Lærere ved Sankt Annæ Gymnasium 2018  


 

​​​​​​​20​​15

STX/HF​
GL-overenskomsten 201​5

HHX/HTX
AC-overenskomsten 2015

Sankt Annæ Gymnasium​
Lærere ved Sankt Annæ Gymnasium 2015  20​​13

​STX/HF​
GL-overenskomsten 2013

HHX/HTX
AC-overenskomsten 2013

Sankt Annæ Gymnasium
Lærere ved Sankt Annæ Gymnas​ium 2013​ ​20​​11​

​STX/HF​
GL-overenskomsten 2011
Parterne - Moderniseringsstyrelsen og GL - har udarbejdet en fælles forståelse af overenskomstens §24 om fravær. Den kan ses her
Moderniseringsstyrelsens fremsendelsesskrivelse

H​​HX/HTX
AC-overenskomsten 2011

Arbejdstidsaftalen: Cirkulære om aftale om arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse: Cirkulære af 3. december 2008 (Perst. nr. 072-08)

AC-brev maj 2008 om lokal løndannelse:
Den lokale løndannelse for lærere (AC) på institutioner for erhvervsrettet uddannelse. ​

Sankt Annæ Gymnasium
Lærere ved Sankt Annæ Gymnasium 2011
Vejledning - Parternes fælles forståelse af bestemmelser om fravær i § 2920​​05​

OK2005 - almengymnasiale område.pdf1999

​OK99.pdf - almengymnasiale område1991

OK1991 - almengymnasiale område.pdf
Gennemgang af arbejdstidsaftale ifm OK91.pdf​​​​​​​​​​​1​986

OK1986.p​df (det almengymnasiale område)

Emner:  
Interessent: