Samtalens kraft har magt

GL Mener
Af Tomas Kepler, GL Mener i Gymnasieskolen, juni 2022

​​​Med OK21 fik vi revitaliseret det kollektive element i overenskomsten. Tillidsrepræsentanten blev skrevet ind igen i forhold til arbejdstiden, og vi fik et samarbejdsspor med løbende dialog mellem lærere og ledere. 

Fra de steder, hvor man har taget samtalerne alvorligt, hører vi, at man både fra lærer- og lederside er glade for den løbende dialog. Lederne får tættere og dermed et mere nuanceret indblik i lærernes arbejde, og lærerne får en lidt bedre sammenhæng mellem arbejdstid og arbejdsopgaver, når der er en god relation om arbejdet. Og det gælder på alle skoler – uanset om lærerne tidsregistrerer, eller der er indgået en aftale. Den løbende dialog kan med fordel være med til at sætte fokus på, at lærerne skal have en mere jævn arbejdsbelastning. 


Fra GL-centralt var vi hurtigt ude efter overenskomstforhandlingerne og anbefale, at lærere og tillidsrepræsentant har et kollektivt spor. At man bruger lærerværelsets samlede styrke til dels at skabe bagland og give mandat til tillidsrepræsentanten, dels til at drøfte hvad de løbende samtaler skal bruges til. Med en fælles forberedelse af dialogen kan den gøres faglig relevant for såvel lærerkollegiet som den enkelte lærer. Det bliver tydeligere, hvad samtalerne skal give den enkelte lærer, og hvad de skal give lærerkollegiet samlet set. Der kan sættes en fælles dagsorden for, hvilke problemer lærerne sammen gerne vil have løst på skolen. Især hvis alle lærere bakker op om den fælles linje – og at alle lærere deltager i samtalerne. Her er det vigtigt at drøfte: Hvad vil lærerne samarbejde om at beskytte, og hvad vil man gerne have forbedret? 

Det første skoleår med den nye overenskomst er ved at rinde ud. Og hvis man skulle give implementeringen en årskarakter, ville dialogen og åbningerne mod mere transparens i OK21 ligge højt, også selv om man ikke er nået helt i mål. Det kniber fortsat en del steder at få koblet samtalen og godkendelsen af tidsregistreringen ordentligt sammen. Mange steder har dette skoleår været et prøveår, og har man endnu ikke fået implementeret de nye overenskomstregler, så er det nu, planlægningstallene for det kommende skoleår bør offentliggøres. Samtidig med at man ønsker hinanden god sommer, kan man love hinanden, at næste skoleår gør vi det lidt bedre, så der kommer en (endnu) bedre sammenhæng mellem lærernes arbejdstid og arbejdsopgaver. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til på hovedbestyrelsens og sekretariatets vegne at ønsker jer alle en rigtig god sommer!


> Læs Gymnasieskolens temanummer om OK21-samtalerne​


Emner:  
Interessent: