Overenskomstforhandlinger i Grønland 2019

Nyhed
 
Der har været overenskomstforhandlinger for gymnasielærerne i Grønland i uge 11 og igen i uge 21 2019. Forhandlingerne forestås af De Samforhandlende Akademikerorganisationer (DSA), som GL er en del af.

​​Der foreligger nu et resultatpapir fra overenskomstforhandlingerne. Forhandl​ingsresultatet er sendt til en vejledende urafstemning blandt medlemmerne på Grønland.​

Resultatpapiret kan ses her: 
Fælles resultatpapir OK 19 Grønland.pdf


​Rammen og perioden​

Der er forhandlet inden for en nettoramme på 6 % inden for en periode på 4 år.


Lønskalaen

Generel regulering 

I hvert af aftaleårene reguleres skalalønnen som følger:
1. april 2019 med 2 %
1. april 2020 med 2 %
1. april 2021 med 2 %
1. april. 2022 med 1 %

For så vidt angår lokalt aftalte § 6 tillæg, er parterne enige om, at det fremover vil være muligt at forhandle op til flere lokalt aftalte tillæg inden for rammen på 3.000 kr./md.


Særlige feriedage

Der indføres yderligere 3 særlige feriedage, således at man har ret til i alt 5 særlige feriedage pr. år pr. medarbejder.

De særlige feriedage optjenes med de samme regler som almindelige ferietimer i henhold til ferieloven.

En særlig feriedag, som ikke er afviklet ved ferieårets udløb, bortfalder. Der kan således ikke aftales kontant udbetaling eller overførsel til næste ferieår. Til gengæld afvikles særlige feriedage altid før almindelige ferietimer.

For undervisere reduceres det årlige timetal med 8 timer pr. feriedag. 

Kvalifikationstillæg og fastholdelsestillæg

Der indføres et nyt kvalifikationstillæg og fastholdelsestillæg til undervisere på gymnasierne samt undervisere uden for universiteterne. Tillægget på 1.000 kr./mdr. gives efter 10 måneders ansættelse og forhøjes til 1.500 kr./mdr. efter 24 måneders ansættelse og til 2.000 kr./mdr. efter 3 års ansættelse.

Tillidsrepræsentanter

Tid til tillidsrepræsentantarbejde på GUX øges til minimum 120 timer pr. år. Det er muligt at aftale et højere timetal. Derudover er timer brugt på SU-møder og andre formelle møder og lign. ikke medregnet i de 120 timer og skal tillægges timetallet på de 120 timer.  

 

Andet

Der er aftalt honorering af pædagogikumvejledning til supervision 120 timer pr. kandidat, vejleder 140 timer pr. kandidat og 120 timer til kursusleder pr. kandidat.

Derudover er der aftalt for alle, en seniordag fra man er fyldt 55 år årligt, og i alt to seniordage årligt, når man fylder 60 år. En seniordag forstås som en fridag med løn. Seniordage afvikles i ferieåret og bortfalder ved ferieårets udgang, hvis de ikke er afholdt. Afholdelse af seniordage skal aftales med ledelsen og være forenelige med tjenesten ligesom feriefridagene.

Ph.d.-tillægget forhøjes til 1.860 kr. pr. mdr.

Der er ligeledes aftalt en forsøgsordning om karriereplanlægning. Det er også aftalt, at der kan aftales frihed med løn til kompetenceudvikling og sprogkursus efter nærmere beskrevne regler.  

Hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant. Når der foreligger et overenskomstforlig, vil medlemmer, ansat på Grønland, modtage en e-mail med information om resultatet.​

Emner:  
Interessent: