Overenskomst

 
 

​​​​​På grund af uenigheder mellem arbejdsgivere og lønmodtagerorganisationer om den betalte spisepause, er OK18 endnu ikke færdigredigeret. Derfor kan man her på siden alene finde OK15.​​​​​​ Dog er overenskomsten, der dækker Skt. Annæ Gymnasium fra 2018, da den er indgået med Kommunernes Landsforening. Nedenfor - under relateret indhold - kan du finde materiale fra OK18, herunder det aftalte protokollat.​

Lærere på de gymnasiale uddannelser ansættes efter en overenskomst. Dog kan der på det erhvervsgymnasiale område ansættes timelærere, hvis der er tale om et begrænset timetal i en afgrænset periode.

Lærere på de erhvervsgymnasiale uddannelser og -akademier er omfattet af AC-fællesoverenskomsten.

Lærere på det almene gymnasium, hf, studenterkurser og hf-enkeltfag på VUC, der er cand. mag, cand. scient. eller i øvrigt har en akademisk grad oplistet i overenskomstens bilag 2, er omfattet af GL's overenskomst med Finansministeriet.

Andre akademikere, eksempelvis uddannet som cand. polit. eller cand. polyt., ansættes efter overenskomsten med vedkommendes faglige organisation (typisk AC-fællesoverenskomsten), men der ydes tillæg og merarbejdsbetaling efter GL's overenskomst, ligesom arbejdstidsreglerne i GL's overenskomst følges.

Skt. Annæ Gymnasium

Lærere på Skt. Annæ Gymnasium er omfattet af en kommunal overenskomst, som GL har med Kommunernes Landsforening.

OK - Sankt Annæ Gymnasieum.pdf (Skt. Annæ Gymnasium er det eneste i landet, som ikke er statsligt, men er under Københavns Kommune.)


Tjenestemandsansatte

Aftale for tjenestemandsansatte på det almene gymnasium mv.
Aftale for tjenestemandslignende ansatte på erhver​​​​​​​vsrettede gym​n​asier mv.​​​

Emner: Overenskomst
Interessent:  
OK 15

GL-overenskomst 2015.pdf
AC-faellesoverenskomsten 2015.pdf ​

(OK18 er endnu ikke færdigredigeret, hvorfor der henvises til OK15 kombineret med prokollatet fra O​K18)