Overenskomst

Info
 
​OK24​​

I 2024 skal der igen være overenskomstforhandlinger på det offentlige område. GL's krav til forhandlingerne blev besluttet ​af GL's repræsentantskab på et ekstraordinært møde den 8. marts 2023. Læs mere her​.

​​

​​​​Lærere på de gymnasiale uddannelser ansættes efter en GL-overenskomst​.

Lærere på de erhvervsgymnasiale uddannelser og -akademier er omfattet af AC-fællesoverenskomsten​.

Lærere på det almene gymnasium, hf, studenterkurser og hf-enkeltfag på VUC, der er cand. mag, cand. scient. eller i øvrigt har en akademisk grad oplistet i overenskomstens bilag 2, er omfattet af GL's overenskomst med Finansministeriet.

Andre akademikere, eksempelvis uddannet som cand. polit. eller cand. polyt., ansættes typisk efter AC-fællesoverenskomsten, men der ydes tillæg og efter GL's overenskomst.

På det erhvervsgymnasiale område kan der i tilfælde af at der er tale om et begrænset timetal i en afgrænset periode, ansættes på finansministeriets timelærercirkulære​.

Hvad står der i overenskomsten?

I overenskomsten kan du finde bestemmelser om bl.a. løn, arbejdstid, fravær, ​opsigelse og afsked.​​​

Lederaftalen

Ledere ansat ved undervisningsinstitutioner ansættes efter: Cirkulære om aftale om Ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område.  Læs mere om lederaftalen her​.​

Skt. Annæ Gymnasium

Lærere på Skt. Annæ Gymnasium er omfattet af en kommunal overenskomst, som GL har med Kommunernes Landsforening.

OK21 - Sankt Annæ Gymnasium.pdf (Skt. Annæ Gymnasium er det eneste i landet, som ikke er statsligt, men er under Københavns Kommune.)​

Emner: Overenskomst
Interessent: