Flot overenskomstresultat i Grønland

Overenskomst
 
​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Overenskomstforhandlinger i Grønland​
Der er opnået enighed om en ny 5-årig overenskomst mellem Selvstyret, GL og de øvrige akademikerorganisationerne gældende for perioden 1. april 2023 – 31. marts 2028.

Du kan se resultatet af forhandlingerne gennemgået her: Grønland - gennemgang af overenskomsresultatet 2023 og selve protokollatet fra forhandlingerne her: Underskrevet resultatpapir af den 13. november 2023​​​​​​​​​​​​​

Gymnasielærere i Grønland er ansat i henhold til overenskomst mellem Grønlands S​elvstyre og Akademikerorganisationerne, heriblandt GL.

Her på siden kan du læse om: 

Overenskomst og lønforhold

Der er indgået en overenskomst for alle akademikere ansat i Grønland. Overenskomsten er femårig og gælder derfor frem til marts 2028. 

Overenskomsten i Grønland afviger på en række punkter fra de danske overenskomster med blandt andet tiltrædelsesfrirejse, bohaveflytning og fratrædelsesfrirejse (efter 3 års ansættelse), ligesom Selvstyret ved nyansættelse stiller en bolig til rådighed, som du betaler husleje for. 

Timetallet er også anderledes, idet læreren skal arbejde 1784 timer eksklusiv ferie og fridage, svarende til en 40 timers arbejdsuge.

I Grønland har man et lønsystem, som man havde det i Danmark inden år 2000, hvor skalaforløbet er længere - altså det tager længere tid at komme fra startløn til slutløn - end det gør i Danmark, og hvor alt er centralt aftalt - dvs. at der ikke er lokalløn.

Fra 1. marts 2023 indføres et akademikertillæg, og samtidig udgår undervisningstillæg I.

Der er fortsat et undervisningstillæg II, som er afhængigt af, om man har pædagogikum.

​Ved OK23 udgør den økonomiske ramme for overenskomstfornyelsen en stigning i lønningerne på 9,09%. Hertil er der tillagt yderligere 0,79% som finansiering af forbedrede barselsvilkår.

Da en del af udmøntningen sker igennem tildelingen af et nyt tillæg (akademikertillægget), udbetales størstedelen af rammen med lønreguleringen pr. 1 april. 2023. Økonomisk set betyder det langt flere penge til dig end ved en typisk overenskomstfornyelse. Ved denne overenskomstfornyelse udmøntes 8,15 % i det første år.

Overenskomstresultatet

Overenskomsten mellem Selvstyret, GL og de øvrige akademikerorganisationerne er gældende for perioden 1. april 2023 – 31. marts 2028. Resultatet er følgende:

​En fælles grundlønskala

Grundløn 1. april 2023 Lønfremgang
729.003,02 kr. 1.238,82 kr.
829.539,21 kr.​ 1.232,41 kr.
930.070,74 kr. 1.226,03 kr.
10​
30.625,58 kr. 1.219,37 kr.
1131.222,39 kr. 1.212,24 kr.
1231.870,50 kr. 1.204,47 kr.
1332.574,53 kr. 1.196,01 kr.
1433.326,76 kr. 1.187,01 kr.
1534.116,29 kr. 1.177,55 kr.
1634.918,24 kr. 1.167,96 kr.
1735.706,20 kr. 1.158,50 kr.
2137.827,69 kr. 570,14 kr.

Akademikertillæg
Der indføres et nyt tillæg (akademikertillæg), som tildeles alle pr. 1 april 2023. Tillægget udgør 2.000 kr. pr. måned. Dog bortfalder undervisningstillæg I på 1.788,51 kr.

Fastholdelsestillæg 
Fastholdelsestillæg bliver ens for alle. Fastholdelsestillægget gives ved kontinuerlig ansættelse og uden afbrud udover 6 uger.

Fas​tholdelses ancienitet 1. april 2023
Lønfremgang
Efter 10 måneder2.153,09 kr.
1.153,09 kr.
12-24 måneder 2.153,09 kr.
1.153,09 kr.
3.år (fra 25 måned)
2.559,09 kr.
1.059,09 kr.
4. år (fra 37. måned)
3.281,63 kr.
1.281,63 kr.
5. år (fra 49. måned)
3.714,17 kr.
1.714,17 kr.
6. år (fra 61. måned)
4.114,26 kr.
2.114,26 kr.
7. år (fra 73. måned)
4.462,26 kr.​
2.462,26 kr.
8. år (fra 85. måned)5.042,26 kr.
3.042,26 kr.
9. og flg. år (fra 97. måned)
5.856,58 kr. 3.856,58 kr.

Barsel
Der tilføres 6 ugers lønnet orlov, som fordeles med 2 ugers yderligere graviditetsorlov og 4 ugers forældreorlov. Der er fuld løn under 4 ugers graviditetsorlov, 3 ugers fædreorlov (medmor), 15 ugers barselsorlov (19 uger ved flerlinge) og​ 21 ugers forældreorlov (25 uger ved flerlinge)

Opsigelsesvarsel
Forbedring af opsigelsesvarsel for medarbejdere over 40 år med 12+ års anciennitet således, at de pågældende får en måneds ekstra opsigelsesvarsel fra arbejdsgiverside, så man samlet set har 7 måneder.

Grundlønnen 
Grundlønnen reguleres med 1,7 % 1. april 2025.

Skalatrin
Ny lønskala 1. april 2025 lønstigning 1,7% Ny lønskala pr. 1. april 2025
7 29.003,02 kr.
493,05 kr. 29.496,07 kr.
829.539,21 kr.
502,17 kr. 30.041,38 kr.
930.070,74 kr.
511,20 kr. 30.581,94 kr.
1030.625,58 kr.
520,6​3 kr.
31.146,21 kr.
1131.222,39 kr.
530,78 kr. 31.753,17 kr.
1231.870,50 kr.
541,80 kr. 32.412,30 kr.
1332.574,53 kr.
553,77 kr. 33.128,30 kr.
14
33.326,76 kr.
566,55 kr.
33.893,31 kr.
15
34.116,29 kr. 579,98 kr. 34.696,27 kr.
16
34.918,24 kr.
593,61 kr. 35.511,85 kr.
1735.706,20 kr.
607,01 kr. 36.313,21 kr.
2137.827,69 kr. 643,07 kr. 38.470,76 kr.
 
Lønfremgang
Det er en del af OK23, at alle skal opleve en lønfremgang på minimum 2.000 kr. inkl. pension. Hvis dette ikke opnås ved en samlet fremgang som følge af grundlønstigning eller ved det nye fastholdelsestillæg eller ved akademikertillægget, vil man modtage et udligningstillæg på det manglende beløb. Dette udligningstillæg vil bortfalde ved stigning i fastholdelsestillægget.

Frem til OK28
Det er endvidere aftalt, at parterne inden næste overenskomstforhandling i 2028 skal se på:

  • Stillingsstruktur ved Ilisimatusarfik
  • Arbejdsmiljø
  • Work/life balance
  • Aktiv seniorpolitik
  • Rammer for TR-arbejde
  • Rekruttering og fastholdelse​​

Arbejdstidsaftale

Som en del af overenskomsten er der en arbejdstidsaftale for alle undervisere på gymnasialt niveau. ​Aftalens udformning minder om den aftale, vi havde i Danmark frem til 2013.

Særlige feriedage

Medarbejdere har fem særlige feriedage pr år. De særlige feriedage optjenes med de samme regler som almindelige ferietimer i henhold til ferieloven. En særlig feriedag, som ikke er afviklet ved ferieårets udløb, bortfalder. Der kan således ikke aftales kontant udbetaling eller overførsel til næste ferieår. Til gengæld afvikles særlige feriedage altid før a​lmindelige ferietimer. For undervisere reduceres det årlige timetal med 8 timer pr. feriedag. Kontakt din lokale GL-tillidsrepræsentant (TR) ​om, hvordan disse særlige feriedage administreres på skolen.​

Pædagogikum

Pædagogikum i Grønland er udtrukket over to år, men svarer til det danske etårige pædagogikum. Pædagogikum taget i Grønland har samme status som et pædagogikum taget i Danmark.

Som honorering af pædagogikumvejledning til supervision gives 120 timer pr. kandidat, vejleder får 140 timer pr. kandidat, og kursusleder får 120 timer pr. kandidat.

Seniordag

Fra man er fyldt 55 år,​ får man årligt én seniordag, og i alt to seniordage årligt, når man fylder 60 år. En seniordag forstås som en fridag med løn. Seniordage afvikles i ferieåret og bortfalder ved ferieårets udgang, hvis de ikke er afholdt. Afholdelse af seniordage skal aftales med ledelsen og være forenelige med tjenesten ligesom feriefridagene. Hvis man vælger den i arbejdstidsaftalen beskrevne aldersreduktion på 250 timer ved fuldtidsansættelse, bortfalder retten til seniordagene.

Opsigelse

Hvis du opsiger din faste stilling efter 3 års ansættelse, har du ret til en fratrædelsesfrirejse til den by eller land, du flyttede fra, da du tiltrådte stillingen. ​

Ved fratræden ved pensionering får du også en fratrædelsesfrirejse.

Hvis du i forbindelse med en tidsbegrænset stilling har fået tiltrædelsesrejse, får du også en fratrædelsesfrirejse.

Retten til til- og fratrædelsesfrirejse omfatter også din ægtefælle og evt. børn i husstanden under 18 år. Familien skal så vidt muligt rejse samlet. Fratrædelsesfrirejsen skal udnyttes i umiddelbar tilknytning til ansættelsesophøret. Arbejdsgiver anviser transportmiddel.   ​

​​Pension

Pensionen udgør 15% af grundlønnen. De 10% er arbejdsgiverbetalt, mens de 5% er dit eget bidrag. Dit eget bidrag trækkes af grundlønnen. Pensionen indbetales til Akademikerpension (som tidligere hed MP Pension). Der er ligeledes skabt mulighed for at man kan vælge en Grønlands pensionskasse (SISA) så man fremover kan få sin pension indbetalt til. Dette i stedet for at få den indbetalt til en dansk pensionskasse (AKP eller P+).    ​

Ansættelse i Grønland

Inden du skriver under på en eventuel ansættelseskontrakt, anbefales det, at du kontakter GL's sekretariat, Jess Rasmussen, for rådgivning og sparring.

Det er vigtigt, at du får på skrift, at de generelle ansættelsesvilkår er på plads, inden du rejser fra Danmark. Du skal således være sikker på, at der er styr på din arbejdstid, dine lønforhold og din bolig. Det er samtidig vigtigt, at du har på skrift, hvorvidt det er en fastansættelse eller en tidsbegrænset ansættelse. Om stillingen er fast eller tidsbegrænset kan have betydning for betaling af frirejser o​g bohaveflytning.

Hvis du skal i pædagogikum, skal du også have aftalt, hvornår du kommer i pædagogikum - ​er det ved ansættelsens start eller udsættes pædagogikum et år? Du skal have denne aftale på skrift.​

Gymnasielærerjobs i Grønland slås normalt op på gymnasielærerjob.dk​.​

Læs artikel i Gymnasieskolen om at arbejde i Grønland: Eventyr, ­karrieremuligheder og en velassorteret didaktisk rygsæk | Gymnasieskolen

BygdGrønland is

Om at arbejde i Grønland

Det er anderledes at bo og arbejde i Grønland; verdens største ø. Lyset, temperaturen og ikke mindst naturen, hvor 85% er dækket af indlandsisen. Grønland er selvforsynende med fisk og visse kødprodukter. Alt andet importeres, hvilket påvirker prisniveauet. Især grøntsager og frugt er dyrt. Ligeledes er telefoni og internetopkobling dyrt.

Hvis du har bopæl eller ophold i Grønland i mere end 6 måneder, har du skattepligt i Grønland. Det betyder, at du skal betale skat til den grønlandske lands- og kommunekasse af det, du tjener. Det er meget forskelligt, hvor meget den enkelte skal betale i skat. Derfor anbefaler GL, at du på den konkrete skole, du søger ansættelse ved, spørger ind til skatteforhold. 

Har du din forsikring i Lærerstandens Brandforsikring​, så kontakt dem, inden du flytter til Grønland. Har du brug for lokale forsikringer, så spørg fx din arbejdsgiver, der ofte er god til at råde og anbefale deres medarbejdere om forsikringsmuligheder, hvem der er gode at tage kontakt til osv.

GL besøger jævnligt de fire grønlandske skoler, både på formands- og sekretariatsniveau. Du kan både før og under din ansættelse kontakte GL's sekretariat, ligesom du kan kontakte vores tillidsrepræsentanter på skolerne. GL yder samme juridiske bistand til medlemmer ansat i Grønland som til medlemmer ansat i Danmark. 

Generelle oplysninger om Grønland kan ses på Selvstyrets hjemmeside.

En turistside om Grønland kan måske også være interessant at se på.

Gymnasier i Grønland

Gymnasiet i Nuuk Is Grønland 
I Grønland er de gymnasiale uddannelse samlet i et enhedsgymnasium med studieretninger, der kan tones i retning af et alment eller teknisk gymnasium.​

Læs om de grønlandske gymnasieuddannelser, GUX.

Det midtgrønlandske gymnasium i Nuuk: GUX Nuuk.   Gymnasielærer i Nuuk?​
Nordgrønlands gymnasium: GUX Aasiaat
Gymnasiet i Sisimiut: GUX Sisimiut.   ​Gymnasielærer i Si​​simiut?​
Gymnasiet i Sydgrønland i Qaqortoq: Campus Kujalleq

​​​​​​​
Læs også

​​Læs også artikel i Gymnasieskolen om at tage job i Grønland​

Emner: Overenskomst
Interessent: