Grønland

 
 
​​Overenskomstforhandlinger i Grønland​
Der er i øjeblikket overenskomstforhandlinger i Grønland. Når overenskomsten er kommet på plads, vil siden blive opdateret ift. eventuelle nye regler og ny lønskala.​
​​​​​​​​​​​​​​
Gymnasielærere i Grønland er ansat i henhold til overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og De samforhandlende  Akademikerorganisationer, heriblandt GL. På siden her kan du læse om resultatet af Overenskomstforhandlinger i Grønlan​d 2019​.​


Ansættelse i Grønland

Inden du skriver under på en eventuel ansættelseskontrakt, anbefales det, at du kontakter GL's sekretariat, Jess Rasmussen, for rådgivning og sparring.

Det er vigtigt, at du får på skrift, at de generelle ansættelsesvilkår er på plads, inden du rejser fra Danmark. Du skal således være sikker på, at der er styr på din arbejdstid, dine lønforhold og din bolig. Det er samtidig vigtigt, at du har på skrift, hvorvidt det er en fastansættelse eller en tidsbegrænset ansættelse. Om stillingen er fast eller tidsbegrænset kan have betydning for betaling af frirejser o​g bohaveflytning.

Hvis du skal i pædagogikum, skal du også have aftalt, hvornår du kommer i pædagogikum - ​er det ved ansættelsens start eller udsættes pædagogikum et år? Du skal have denne aftale på skrift.​

Gymnasielærerjobs i Grønland slås normalt op på gymnasielærerjob.dk​.​

Læs artikel i Gymnasieskolen om at arbejde i Grønland: Eventyr, ­karrieremuligheder og en velassorteret didaktisk rygsæk | Gymnasieskolen


Grønland is 

Overenskomst

Overenskomsten i Grønland afviger på en række punkter fra de danske overenskomster med blandt andet tiltrædelsesfrirejse, bohaveflytning og fratrædelsesfrirejse (efter 3 års ansættelse), ligesom Selvstyret ved nyansættelse stiller en bolig til rådighed, som du betaler husleje for. 

Timetallet er også anderledes, idet læreren skal arbejde 1784 timer eksklusiv ferie og fridage, svarende til en 40 timers arbejdsuge.

Arbejdstidsaftale
Som en del af overenskomsten er der en arbejdstidsaftale for alle undervisere på gymnasialt niveau. Arbejdstidsaftalen fremgår som bilag 3 af overenskomsten. Aftalens udformning minder om den aftale, vi havde i Danmark frem til 2013.

Særlige feriedage
Ved OK19 blev det aftalt, at medarbejdere i fremtiden har 5 særlige feriedage pr. år.

De særlige feriedage optjenes med de samme regler som almindelige ferietimer i henhold til ferieloven. En særlig feriedag, som ikke er afviklet ved ferieårets udløb, bortfalder. Der kan således ikke aftales kontant udbetaling eller overførsel til næste ferieår. Til gengæld afvikles særlige feriedage altid før a​lmindelige ferietimer. For undervisere reduceres det årlige timetal med 8 timer pr. feriedag. Kontakt din lokale GL-tillidsrepræsentant (TR) ​om, hvordan disse særlige feriedage administreres på skolen.​

Pædagogikum
Pædagogikum i Grønland er udtrukket over to år, men svarer til det danske etårige pædagogikum. Pædagogikum taget i Grønland har samme status som et pædagogikum taget i Danmark.

Som honorering af pædagogikumvejledning til supervision gives 120 timer pr. kandidat, vejleder får 140 timer pr. kandidat, og kursusleder får 120 timer pr. kandidat.

Seniordag
Fra man er fyldt 55 år,​ får man årligt én seniordag, og i alt to seniordage årligt, når man fylder 60 år. En seniordag forstås som en fridag med løn. Seniordage afvikles i ferieåret og bortfalder ved ferieårets udgang, hvis de ikke er afholdt. Afholdelse af seniordage skal aftales med ledelsen og være forenelige med tjenesten ligesom feriefridagene. Hvis man vælger den i arbejdstidsaftalen beskrevne aldersreduktion på 250 timer ved fuldtidsansættelse, bortfalder retten til seniordagene.

Opsigelse
Hvis du opsiger din faste stilling efter 3 års ansættelse, har du ret til en fratrædelsesfrirejse til den by eller land, du flyttede fra, da du tiltrådte stillingen. ​

Ved fratræden ved pensionering får du også en fratrædelsesfrirejse.

Hvis du i forbindelse med en tidsbegrænset stilling har fået tiltrædelsesrejse, får du også en fratrædelsesfrirejse.

Retten til til- og fratrædelsesfrirejse omfatter også din ægtefælle og evt. børn i husstanden under 18 år. Familien skal så vidt muligt rejse samlet. Fratrædelsesfrirejsen skal udnyttes i umiddelbar tilknytning til ansættelsesophøret. Arbejdsgiver anviser transportmiddel.

Download overenskomsten her.

   Gymnasiet i Nuuk
Gymnasiet i Nuuk


Lønforholdene i Grønland

I Grønland har man et lønsystem, som man havde det i Danmark inden år 2000, hvor skalaforløbet er længere - altså det tager længere tid at komme fra startløn til slutløn - end det gør i Danmark, og hvor alt er centralt aftalt - dvs. at der ikke er lokalløn.

Ved OK19 blev der aftalt en generel regulering med 2% pr. 1. april 2019, 2% pr. 1. april 2020 og 2% pr. 1. april 2021 samt 1% pr. 1. april 2022.

Tillæggene hedder undervisningstillæg I og II, hvor II er afhængigt af, om man har pædagogikum. I tabellen nedenfor er undervisningstillæg II indsat fra år 2, men dette er kun illustrativt, da det er afhængigt af, hvornår den enkelte får pædagogikum. Tallene er fra 2022 og afrundet.

Løntrin (1-årige)
Grundløn pr. 1 april 2022​ Undervisningstillæg  I Undervisningstillæg II (ved pædagogikum) Pension
(arb. giver 10%)
Pension (eget bidrag 5%) I alt pr. måned (minus eget bidrag) I Danmark (uden lokale tillæg)
727.764
1.78902.955
1.478
31.031
35.681
8
28.307
1.78903.010
1.505
31.601
35.681
9
28.845
1.7891.8753.251
1.625
34.134
37.006​
10
29.406
1.7891.8753.307
1.654
34.742
41.686
11
30.010
1.7891.8753.367
1.684
35.358
41.686
1230.666
1.7891.8753.433
1.717
36.047
43.885
13
31.379
1.7891.8753.504
1.752
36.795
46.370
14
32.140
1.7891.8753.580
1.790
37.594
46.370
15​
32.939
1.7891.8753.660
1.830
38.433
46.370
1633.750
1.7891.8753.741
1.871
39.285
46.370
1734.548
1.7891.8753.821
1.911
40.122
46.370
2137.258
1.7891.8754.092
2.046
42.968
46.370​​


​​Pensionen udgør 15% af grundlønnen. De 10% er arbejdsgiverbetalt, mens de 5% er dit eget bidrag. Dit eget bidrag trækkes af grundlønnen. Pensionen indbetales til Akademikerpension (som tidligere hed MP Pension).

Ved OK19 blev der aftalt et nyt kvalifikationstillæg og fastholdelsestillæg til undervisere på gymnasierne. Tillægget er på 1.000 kr./mdr. og gives efter 10 måneders ansættelse. Tillægget forhøjes til 1.500 kr./mdr. efter 24 måneders ansættelse og til 2.000 kr./mdr. efter 3 års ansættelse. Tillægget fremgår ​ikke af ovenstående oversigt.


Bygd 

Om at arbejde i Grønland

Det er anderledes at bo og arbejde i Grønland; verdens største ø. Lyset, temperaturen og ikke mindst naturen, hvor 85% er dækket af indlandsisen. Grønland er selvforsynende med fisk og visse kødprodukter. Alt andet importeres, hvilket påvirker prisniveauet. Især grøntsager og frugt er dyrt. Ligeledes er telefoni og internetopkobling dyrt.

Hvis du har bopæl eller ophold i Grønland i mere end 6 måneder, har du skattepligt i Grønland. Det betyder, at du skal betale skat til den grønlandske lands- og kommunekasse af det, du tjener. Det er meget forskelligt, hvor meget den enkelte skal betale i skat. Derfor anbefaler GL, at du på den konkrete skole, du søger ansættelse ved, spørger ind til skatteforhold. 

Har du din forsikring i Lærerstandens Brandforsikring​, så kontakt dem, inden du flytter til Grønland. Har du brug for lokale forsikringer, så spørg fx din arbejdsgiver, der ofte er god til at råde og anbefale deres medarbejdere om forsikringsmuligheder, hvem der er gode at tage kontakt til osv.

GL besøger jævnligt de fire grønlandske skoler, både på formands- og sekretariatsniveau. Du kan både før og under din ansættelse kontakte GL's sekretariat, ligesom du kan kontakte vores tillidsrepræsentanter på skolerne. GL yder samme juridiske bistand til medlemmer ansat i Grønland som til medlemmer ansat i Danmark. 

Generelle oplysninger om Grønland kan ses på Selvstyrets hjemmeside.

En turistside om Grønland kan måske også være interessant at se på.

Is Grønland 


Gymnasier i Grønland

I 2012 blev de gymnasiale uddannelser i Grønland til et enhedsgymnasium med studieretninger, der kan tones i retning af de hidtidige almene GU eller det hidtidige htx. 

Læs om de grønlandske gymnasieuddannelser, GUX.

Det midtgrønlandske gymnasium i Nuuk: GUX Nuuk.   Gymnasielærer i Nuuk?​
Nordgrønlands gymnasium: GUX Aasiaat
Gymnasiet i Sisimiut: GUX Sisimiut.   ​Gymnasielærer i Si​​simiut?​
Gymnasiet i Sydgrønland i Qaqortoq: Campus Kujalleq

​​​​​​

Emner: Overenskomst
Interessent: