GL's vedtagne overenskomstkrav 2021

Info
 

​​GL's repræsentantskab har 10. september 2020 vedtaget GL's krav til overenskomstforhandlingerne i 2021. GL har videresendt sine krav til Akademikerne, hvor de sammen med de øvrige akademikerorganisationer forhandles på plads til en samlet kravspakke fra Akademikerne.​​

 1. Styrke et forpligtende lokalt samarbejde om lærernes arbejdstid, herunder sikre:  
   a) Åbenhed i og indflydelse på planlægningen
  b) Sikring af jævn arbejdsbelastning

 2. Forbedrede vilkår for deltidsansatte

 3. Mere tryghed i ansættelsen

 4. Styrke den lokale løndannelse
  - kravet skal sikre indførelse af konkrete mekanismer til sikring af den lokale løndannelse

 5. Videreførelse af reguleringsordningen

 6. Procentuelle lønforbedringer

 7. Bedre TR-regler samt forbedrede vilkår for arbejdsmiljørepræsentanter

 8. Bedre rammer for SU-samarbejdet

 9. Bedre forhold for seniorer

 10. Forhøjelse af pensionsprocenten

 11. Lønforbedringer på sluttrin

 12. Forhøjelse af adjunkt-/lektortillægget

 13. Forskudttidstillæg på VUC

 14. Tillæg for arbejde på flere geografiske arbejdssteder​


Emner: OK21 nyhed
Interessent: