Sådan indberetter du din løn

 
 
Vejledning

​​​Klik ind på http://mit.gl.org, som du kan finde øverst til højre på denne side. 

Når du er logget ind, tjekker du, om vi har de rigtige grunddata på dig.

Herefter klikker du på det store blå felt, hvor der står 'klik her'.

Penge.JPG 

Bruttoløn:

I de to felter øverst indtaster du din løn i januar og februar 2018. Det er vigtigt, at det er en retvisende løn. Hvis du fx har haft orlov uden løn e.l. i januar, så brug decemberlønnen (eller evt. martslønnen). Det vigtigste er, at den løn, du angiver, svarer til den løn, du ville skulle have i april/maj.

Får I løn fra Silkeborg Løn, er det beløbet i 'fast løn i alt', der skal indberettes. Det er markeret på denne lønseddel: Lønseddel -Silkeborg Løn.pdf

Får I løn fra Statens lønsystem, SLS, er det beløbet i 'Ydelser i alt', der skal indberettes. Det er markeret på denne lønseddel: Lønseddel -SLS.pdf

Vi beregner selv pension, skat mv. ud fra dette beløb.

Dit timetal:

Vi har også brug for at vide, hvor mange timer du har. Det kan du også se på dine lønsedler. På ovenstående lønsedler kan du også se, hvor du finder din beskæftigelsesgrad.

Står der fx ansættelsesbrøk 1/1, skal du skrive 37 timer. Står der fx 18500/37000, skal du omregne til timer; altså 18,5 time om ugen.​

Øvrige oplysninger:

For at kunne give dig den korrekte konfliktstøtte, skal vi endvidere have information om eventuel sygdom, supplerende dagpenge, fleksjob, barsel og ferie. Har du forældreorlov, skriver du det i feltet med barsel.

Har du en akademisk bibeskæftigelse, som er konfliktramt, skal du uploade lønsedler både for dit gymnasielærerjob og for din bibeskæftigelse, ligesom den indtægt, du indtaster for januar og februar, skal være summen af de to job.

Spørgsmålet om supplerende dagpenge skal forstås således, at hvis du har et ugentligt timetal, der er mindre end 37 timer, kan det være, at​ du får supplerende dagpenge. Får du supplerende dagpenge, skal du svare ja til dette spørgsmål.

Hvad med enkeltstående feriefridage? De vil enten ligge før eller efter konflikten, og så er de GL uvedkommende. Er konflikten i gang, vil enkeltdage ikke kunne afvikles. Når vi både spørger om start- og sluttidspunkt for en ferieperiode, skyldes det, at konflikten​ kan udsættes, og så har vi gældende informationer uafhængigt af, hvornår en konflikt måtte ligge. (Det, vi er interesseret i at fange, er, hvorvidt medlemmer ikke omfattes af konflikten fra start, men først indgår i konflikten på et senere tidspunkt, da de får løn i den ferie, der er påbegyndt - også under en konflikt.)

Låneoplysninger

Hvis du ønsker at have muligheden for at optage et konfliktlån under lockout, skal du angive dette ved at markere 'ja'. Dette er ikke en låneansøgning – den vil du først skulle indgive senere. Her skal vi blot have dit samtykke til, at vi må udveksle data med Lån & Spar Bank, så du får mulighed for at optage et lån. Den samtykkeerklæring, vi beder dig nikke til, finder du her.

Når du har udfyldt dine data, skal du nederst på siden klikke på 'Udfør'.

 

Upload af lønsedler:

Du skal nu kigge op i menuen, hvor fane to hedder 'Mit medlemskab'. Herunder skal du klikke på 'dokumenter'.

1.       Gem din lønseddel på computerne, hvis du har den i E-boks e.l. Klik på ’gennemse’, find din januarlønseddel og upload den. (Har du ikke en retvisende lønseddel fra januar/februar, uploader du den lønseddel, du har brugt til at udfylde lønoplysningerne ud fra.

2.       Under dokumentkategori vælger du ’lønsedler’

3.       Klik på ’upload’.

4.       Husk at gentage med lønsedlen for februar.

 

 
 

Ha​r du problemer med at at indberette eller uploade lønsedler, så prøv gerne med en anden browser. Det vil typisk være et br​owserproblem.​​

Emner: OK18; OK18 nyhed
Interessent: