Svære overenskomstforhandlinger venter

GL Mener
Af Annette Nordstrøm Hansen - GL Mener - i Gymnasieskolen, november 2017
Lønmodtagerorganisationerne har vilje til at stå sammen

Der er lagt op til et større sværdslag mellem arbejdsgivere og lønmodtagere på det offentlige område, når der udveksles krav i december. Moderniseringsstyrelsen har formørket forhandlingsklimaet ved at meddele CFU (forhandlingsfællesskabet for alle statslige ansatte) og Akademikerne (AC), at de ikke anser den betalte spisepause som en integreret del af overenskomstgrundlaget. Det er et angreb på den danske model, der har fået alle organisationer på det offentlige område til at stå sammen og sige, nok er nok. Der er enighed om, at man på ingen måde vil acceptere, at arbejdsgiverne fortsætter deres angreb, herunder på frokostpausen, som uden forhandling og uden tilsvarende lønstigning ville øge offentligt ansattes ugentlige arbejdstid med 2,5 time.

Tilsvarende bakker lønmodtagerorganisationerne op om de undervisergrupper, som stadig ikke har en aftale om arbejdstid, efter de i 2013 blev lockoutet og skulle arbejde efter lov 409. Organisationerne kræver, at der skal være frie og reelle forhandlinger om undervisernes forhold.

OK18-grafik_Side_6.png 

I GL har repræsentantskabet besluttet GL's krav​, som udover lønkrav har til formål at løse nogle af de største arbejdstidsproblemer, som GL's medlemmer oplever. På baggrund af medlemsundersøgelser og dialogmøder med medlemmerne, stiller vi bl.a. krav om, at gymnasielærere skal have en mere jævn arbejdsfordeling, fordi der i perioder er så voldsom en belastning, at det har store konsekvenser for den enkelte. En ny undersøgelse viser, at 7 ud af 10 gymnasielærere oplever, at den skæve arbejdsbelastning er et problem, og at den påvirker både arbejdsmiljøet og kvaliteten af undervisningen.

Endvidere stiller GL krav om, at der skal være åbenhed i planlægningen på den enkelte skole. Det har man på knap halvdelen af landets gymnasiale uddannelsesinstitutioner, så der er intet argument imod, at man ikke kan have åbenhed på resten af skolerne, henset til at det har så stor betydning for lærernes arbejdsmiljø.

Disse to krav er der opnået enighed om med de andre akademiske underviserorganisationer, så det er et samlet og stærkt ønske om at få løst netop disse problemer. Endvidere stiller GL krav om at få løst nogle af de problemer, vi har i forhold til lærernes merarbejde.

Der er lagt op til lange og svære forhandlinger. Men jeg kan ikke mindes i mine mange år i GL, at der har været et så principfast sammenhold mellem de offentligt ansattes organisationer. Der er vilje til at stå sammen imod arbejdsgivernes forsøg på at snige forringelser af medarbejdernes vilkår ind ad bagdøren. Medlemmerne løber i forvejen alt for hurtigt. Nu er nok nok.

Emner: OK18; OK18-forhandlingerne
Interessent: