Startskuddet til OK18

GL Mener
Af Annette Nordstrøm Hansen - GL Mener - i Gymnasieskolen, december 2017
GL – og GL's medlemmer – står skulder ved skulder med alle organisationer på det offentlige område.

Fredag den 15. december 2017 udveksles der krav mellem Moderniseringsstyrelsen og lønmodtagerorganisationerne. Det er det officielle startskud til OK18. Det betyder, at vi i skrivende stund ikke kender modpartens krav, men at der lægges op til en af de helt store omgange i de kommende måneder. GL – og GL's medlemmer – står skulder ved skulder med alle organisationer på det offentlige område.

Organisationerne oplever, at deres medlemmer er så pressede, at grænsen er nået, og man vil ikke acceptere, at den underfinansiering, der er af den offentlige sektor, skal betales med flere forringelser af medlemmernes vilkår. Man kan ikke blive ved med at lægge pres på de offentligt ansatte, der i forvejen løber alt for hurtigt.


 

Arbejdsgivernes angreb på frokostpausen kan opleves som et forsøg på fokusflytning. Problemet er bare, at hvis arbejdsgiverne vinder frokostpausen, vil det givet få konsekvenser for bevillingerne til skolerne, hvilket igen vil ramme lærernes arbejdsvilkår. Frokostpausen er et eksempel på, at Moderniseringsstyrelsen mener, at de lokale arbejdsgivere med ledelsesretten kan bestemme at fjerne frokostpausen, hvilket i praksis vil betyde, at medarbejderne sættes 2,5 time op i ugentlig arbejdstid uden lønkompensation.

I forhandlingsfællesskaberne er der enighed om, at grænsen går der, hvor man uden forhandling vil forringe de offentligt ansattes vilkår. Vi vil ikke acceptere, at arbejdsgiveren (mis)bruger ledelsesretten til at udhule det, der er aftalt ved overenskomstforhandlingerne. Samtidig er der enighed om at bakke op om, at de undervisergrupper, der arbejder under lov 409, skal have mulighed for fair og frie forhandlinger.

Selv om jeg har været med i mange år, har jeg ikke tidligere oplevet så tæt et sammenhold og så stor solidaritet på lønmodtagerside. Det er et fælles krav, at der skal være respekt om den danske model.

Den 20. december udfolder Akademikerne og Innovationsministeren kravene, og i januar fortsætter forhandlingerne, hvor også GL skal forhandle de særlige krav, der vedrører gymnasiale lærere. Jeg leder både GL's egne forhandlinger for det almengymnasiale område og forhandlingerne på erhvervsgymnasierne. Vi vil i hele forhandlingsperioden orientere medlemmerne om udviklingen i forhandlingerne.

Emner: OK18; OK18-forhandlingerne
Interessent: