Samtykke

 
 
Samtykke til at GL og Lån & Spar Bank må behandle og udveksle medlemsoplysninger ifm. oprettelse og administration af konfliktlån

For at du kan optage et lån i forbindelse med lockout, er det nødvendigt, at du giver samtykke til, at GL og Lån & Spar Bank må behandle og udveksle dine oplysninger i forbindelse med oprettelse og administration af et konfliktlån.

Du skal give dit samtykke til, at vi må behandle og dele oplysninger om dig, herunder dit fagforeningsmedlemsskab, med Lån & Spar Bank, så de er klar til at håndtere en låneansøgning fra dig, hvis du ønsker at ansøge om et konfliktlån.​

Hvilke oplysninger samtykker du til, at vi må behandle

Dit samtykke omfatter tilladelse til, at GL og Lån og Spar Bank må behandle oplysninger, som er nødvendige for at kunne håndtere en låneansøgning fra dig. Det drejer sig for eksempel om dit ansættelsessted og overenskomstforhold, ligesom du samtykker til, at GL må behandle og give Lån & Spar Bank din e-mail, telefonnummer, cpr. nr., antal lånedage, det maksimale lånebeløb og øvrige oplysninger, som er nødvendige for administration af lånet. Samtidig bekræfter GL over for Lån og Spar Bank, at du er medlem.

Du har afgivet en tro og love erklæring vedrørende dine indtægtsforhold, så vi kan beregne din kontingentnedsættelse. GL bruger også erklæringen til at beregne, hvor stort et beløb du er låneberettiget til. Hvis du optager et lån, må GL kontrollere de oplysninger, du har givet i tro og love-erklæringen.

Hvis du ønsker at optage et lån, vil du modtage et lånebevis fra Lån & Spar Bank med oplysninger om dit lån. Tilbagebetaling af lånet sker gennem afdrag til Lån & Spar Bank.

Dit samtykke omfatter tilladelse til, at Lån & Spar Bank og GL må udveksle oplysninger til den løbende administration af dit lån, herunder i forbindelse med betaling af afdrag. Dit samtykke gælder i hele lånets løbetid.

Du kan trække dit samtykke tilbage

Du kan trække dit samtykke tilbage ved at skrive til gl@gl.org, hvorefter du ikke vil have mulighed for at optage et konfliktlån. Har du optaget et lån på det tidspunkt, hvor du trækker dit samtykke tilbage, eller hvis du melder dig ud af GL, vil lånet forfalde til betaling.

Henvendelser og klager

Lån & Spar Bank og GL er fælles dataansvarlige. Du er velkommen til at kontakte Lån & Spar Bank eller GL, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, herunder anmode om indsigt, berigtigelse mv. Hvis du ønsker at klage, kan dette ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K.​

Emner:  
Interessent: