Retten til betalt frokostpause er under frontalangreb fra Finansministeriet

 
 
Alle organisationer for statsansatte står sammen om at markere, at nok er nok.

CFU – forhandlingsfællesskabet for alle statsligt ansatte – har udsendt en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at Finansministeriet åbner for at fjerne medarbejdernes betalte frokostpause – uden forhandling eller lønforhøjelse.

Konsekvensen vil være, at medarbejderne vil kunne sættes op i arbejdstid – 2,5 time om ugen – uden at få mere i løn for det, hvis Finansministeriet får held til uden forhandling at inddrage den betalte frokostpause på de offentlige arbejdspladser. Det svarer til en nedgang i den effektive timeløn på over 7 procent.

 GL-version af frokost.png

Derfor står alle offentligt ansatte sammen om at sige nok-er-nok, idet retten til betalt frokostpause er en kollektiv rettighed, der kun kan ændres i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Det er således ikke rigtigt, når Finansministeriet hævder, at de ensidigt ville kunne fjerne den.

Formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, Annette Nordstrøm Hansen, bakker fuldt og helt op om udmeldingen fra CFU:

Presset på medarbejderne stiger og stiger, og angrebet på retten til betalt frokostpause er endnu et angreb på medlemmernes arbejdsvilkår, som er helt uacceptabelt. Derfor er jeg yderst tilfreds med den høje grad af sammenhold og solidaritet, jeg oplever, der er mellem de offentligt ansattes organisationer. Det er nødvendigt nu at markere, at nok er nok.

Formand for CFU, Flemming Vinther, der repræsenterer de 180.000 ansatte i staten, siger i pressemeddelelsen:

Igen skal vi være vidne til besparelser i den offentlige sektor. Denne gang på de statslige arbejdspladser via de ansattes arbejdsvilkår. Den danske model sættes ud af spil, når arbejdstiden med et hug – og uden forhandling – kan sættes op med 2,5 timer om ugen, uden at lønnen følger med. Det kan vi selvfølgelig ikke bare stiltiende acceptere.

Og han fortsætter:

​Over den sidste tid har vi oplevet en arbejdsgiver, der ikke skyr nogen midler i forsøget på at snige forringelser af medarbejdernes vilkår ind ad bagdøren. Det lægger yderligere pres på vores medlemmer, der i forvejen løber alt for hurtigt for at få enderne til at mødes og sikre vores fælles velfærd.

Se pressemeddelelsen her: Pressemeddelelse CFU - FM åbner for at fjerne frokostpausen.pdf

Emner: OK18; OK18-forhandlingerne
Interessent: