Arbejdsgiverne løber fra OK18-resultat

Nyhed; Overenskomst
 

​​De statslige arbejdsgivere nægter nu, at den betalte frokostpause gælder på alle arbejdspladser. De mener, at en procent af de statsligt ansatte – svarende til godt 1.000 ansatte – alligevel ikke har en betalt spisepause, selv om de står til rådighed for arbejdsgiver i spisepausen. Organisationerne i CFU forfølger derfor sagen juridisk. Der er afholdt mæglingsmøde i denne uge, og der kommer en voldgiftssag.

"Det er grotesk, at man ikke kan stole på, at innovationsministerens underskrift på en overenskomst betyder, at en aftale er en aftale. Heldigvis er der fuld enighed om, at det ikke kun er et problem for de berørte medlemmer, men at det er et problem for alle statsligt ansatte. Det her er et principielt problem. Man kan ikke have en overenskomst, som gælder for Mads og Magnus, men ikke for Mathias. Alle på samme overenskomst skal naturligvis have samme rettigheder. Den form for undtagelsesbestemmer har vi aldrig set, og heldigvis er der fuldstændig enighed i alle organisationer i CFU om, at det vil vi ikke finde os i. Sammenholdet fra foråret er intakt, og det er jeg utrolig glad for," siger Annette Nordstrøm Hansen, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening.

Twitter_Spisepause_CFUlogo.png
GL-formanden fortsætter "Det er forskellige arbejdspladser, der er berørt, og på nogle af dem har vi medlemmer. Det drejer sig om skoler, hvor ledelsen ikke respekterer, at lærerne tidsregistrerer hen over frokosten, selv om de står til rådighed for skolen og eleverne. Det er heldigvis meget få arbejdspladser, men det gør ikke problemet mindre. Det er uhæderligt, at ministeren forsøger at løbe fra den indgåede aftale."

I en kronik i Politiken 29. marts 2018 skrev innovationsministeren, at hun har "den allerstørste respekt for de tusindvis af medarbejdere, der arbejder i den offentlige sektor. Både de omkring 180.000 politibetjente, gymnasielærere, kontorfuldmægtige og akademikere i ministerier og styrelser og andre statslige ansatte, som jeg forhandler overenskomst med på statens område."

Hun skrev videre: "Vi har bl.a. på forskellig vis skabt tryghed om den betalte spisepause, som de faglige organisationer frygter, vil blive taget fra deres medlemmer. Det gør de vel at mærke, på trods af at ingen statslige arbejdspladser har afskaffet spisepausen, og at vi på arbejdsgiversiden tydeligt har tilkendegivet, at vi ingen ønsker har om det. Vi har på intet tidspunkt hverken før eller under forhandlingerne fremsat krav eller ønsker om at fjerne den arbejdsgiverbetalte spisepause."

"Ministeren viser bedst sin respekt for de offentligt ansatte ved at respektere de indgåede aftaler. Når ministeren i marts kunne skrive 'at ingen statslige arbejdspladser har afskaffet spisepausen, og at vi på arbejdsgiversiden tydeligt har tilkendegivet, at vi ingen ønsker har om det', så er det forunderligt, at man et halvt år senere gør det. Springet fra aftalen fremmer ikke ministerens troværdighed," slutter GL-formanden.

"Det er dybt frustrerende, at vi nu igen skal have et slagsmål om den betalte spisepause. Det havde vi så rigeligt af ved OK18. Men vi er naturligvis klar til at gå hele vejen, når vi oplever, at medlemmerne ikke kan få de rettigheder, som OK18 netop sikrede. Derfor tøver vi heller ikke med at føre sagen videre i det fagretslige system," siger Flemming Vinther, formand for CFU.​


Emner: OK18 nyhed; OK18
Interessent: