OK18: Aktuel update

 
 
Der er meldt lockout på statens område

IMG_2478a.jpg​​​​​

​Torsdag den 22. marts 20​​18:

Tillidsrepræsentanter på tværs af alle organisationer på det offentlige område inviteres til stormøde i Fredericia torsdag den 22. marts. Stormødet foregår i Messe C, Vestre Ringvej 101 fra kl. 10.00 – 15.00. Der er adgang til hallen og morgenmad fra kl. 9.00. GL opfordrer TR til at deltage. ​Læs mere her​.

​Mandag den 12. marts og tirsdag den 13. marts 20​​18:

Der er forhandlinger i Forligsinstitutionen; begge dage kl. 10.
Begge dage iværksættes faneborge. Begge dage kl. 09.45 – ca. 11.00. Læs mere på Facebook:

Mandag d. 12. marts  kan ses her på Facebook: https://www.facebook.com/events/2024851164233476/
Tirsdag d. 13. marts, kan ses her på Facebook: https://www.facebook.com/events/340680106434​141/

Onsdag den 7. marts 2018:

Sophie Løhde har kl. 11 meldt lockout af 120.000 statsansatte inkl. undervisningsområdet. Læs Finansministeriets pressemeddelelse​

GL holder repræsentantskabsmøde i Kolding, hvor overenskomstsituationen og konflikt drøftes.

Kommunernes Landsforenings hovedbestyrelse vil i følge Ritzau tage den formelle beslutning om lockout, der vil ramme hele landet. Ritzau henviser til Michael Ziegler.

Tirsdag den 6. marts 2018:

Danmarks Lærerforening og BUPL har meldt ud, hvilke kommuner de har udtaget til strejke fra 4. april 2018. Se folkeskoler på dlf.org.

Mandag den 5. marts 2018:

Der er i dag varslet konflikt også på det kommunale og regionale område fra onsdag den 4. april 2018. Se, hvem Akademikerne har udtaget her​.

Der er endvidere første møde i forligsinstitutionen på statens område. 

 

Fredag den 2. marts 2018:

Der er varslet konflikt fra den 4. april 2018 på hele det statslige område. På AC's forhandlingsområde er bl.a. 19 gymnasier konfliktramt.

Gymnasieskolen besøgte Aurehøj Gymnasium​, som er et af de konfliktramte gymnasier.

Se listen over alle arbejdspladse​r med akademikere udtaget til konflikt​

Senere på dagen blev der holdt et historisk møde, hvor 80 formænd for de faglige organisationer inden for både Forhandlingsfællesskabet og CFU deltog. Tilsammen repræsenterer de 840.000 offentligt ansatte.

Se Gymnasieskolens reportage fra mødet.​

Fra venstre ses GL's formand Annette Nordstrøm Hansen, IDA's formand Thomas Damkjær Petersen, formand for HK-Stat Rita Bundgaard og formand for CFU Flemming Vinther.

Torsdag den 1. marts 2018:

Forligsinstitutionen kl. 15.37
De statsansattes forhandlere arbejder stadig for en overenskomstaftale efter orienterende møde i Forligsinstitutionen i dag. Men det ser svært ud, siger topforhandler Flemming Vinther.

"Man kan sige, at ingen har lyst til konflikt, men der er heller ikke nogen konfliktfrygt på vores side af bordet. Er konflikten den eneste vej til at sikre rimelige vilkår for de tusinder af mennesker, som hver dag knokler for at holde vores offentlige system kørende, så er vi klar til den", udtaler Flemming Vinther.

Torsdag den 1. marts 2018:

Forligsinstitutionen har indkaldt parterne på de forskellige offentlige forhandlingsområder til et orienterende møde torsdag den 1. marts 2018. Reglerne er, at der ikke må komme information ud fra møder i forligsinstitutionen. Vil du vide mere om forligsinstitutionen, kan du læse Faos gennemgang.

 

Tirsdag den 27. februar 2018:

Forhandlingerne på det regionale område er nu også brudt sammen, hvi​lket betyder, at forhandlinger for alle offentligt ansatte nu er brudt sammen.​ 

 

Mandag den 26. februar 2018 kl. 20:30:

Forhandlingerne på det kommunale område brød sammen mandag aften. Sankt Annæ Gymnasium er et kommunalt gymnasium, hvorfor sammenbruddet på det kommunale område er betydende for GL's medlemmer på Sankt Annæ. 

 

​Fredag den 23. februar 2018 kl. 16:00:

Forhandlingerne på statens område​ er brudt sammen. Læs mere

 

Fredag den 23. februar 2018 kl. 00:30:

De svære forhandlinger fortsætter fredag. Lige nu er forhandlerne gået hjem og sove.

​Torsdag den 22. februar 2018 kl. 17:

Der har hele ugen været forhandlinger, og her torsdag eftermiddag/aften mødes parterne igen til forhandlinger.​

Den seneste mere uddybende status kan ses her . Der er ikke sket væsentligt siden denne opdatering fra i tirsdags. Det eneste, der er sket, er, at der er brændt masser af ressourcer af ved forhandlingsbordene, og der er forberedt og koordineret endnu mere i forhold til et muligt konfliktscenarie.

Målet er dog fortsat for alle parter at nå et forhandlingsresultat.

​ 

Emner: OK18; OK18 nyhed
Interessent:  

​​