OK18: Kulden spreder sig i forhandlingslokalet

 
 
Forhandlingerne er brudt sammen

​​Den sibiriske kulde, der er ved at lægge sig over landet, trænger også ind i forhandlingslokalerne i Finansministeriet, hvor de statsansattes overenskomster i ugevis er blevet forhandlet intensivt. Hvis man havde holdt tidsplanen, skulle der have foreligget et forhandlingsresultat for to uger siden, men lønmodtagersiden har oplevet en asymmetri i forhandlingerne, hvor arbejdsgiverne hovedsageligt har ønsket at forhandle egne krav. Der har således været brugt oceaner af energi og ressourcer på at forhandle arbejdsgivers krav, mens forhandlingerne af lønmodtagernes krav ikke tilnærmelsesvis har mødt samme energiniveau. Faktisk har de ingen medspil fået overhovedet.

Forhandlerne forlod finansministeriet ved midnatstid og gav ministeren til fredag kl. 16 til at komme med nyt udspil.

Ved midnatstid torsdag aften sagde de faglige organisationer Nok er Nok. Hvis der ikke kommer et relevant bud fra Moderniseringsstyrelsen inden fredag kl. 16, så anser vi forhandlingerne for at være brudt sammen, meddelte Flemming Vinther, formand for CFU, de statsansattes paraplyorganisation, som Akademikerne (AC) og dermed GL er en del af.

Sammenbrud, men håb om tøbrud

Lønmodtagerorganisationerne har nu meddelt ministeren, at forhandlingerne af de statsansattes overenskomst må anses for at være brudt sammen. Organisationerne har dog valgt ikke at sende et konfliktvarsel i håbet om, at der kan komme et tøbrud.

​Nu går vi ind i en kold weekend, men forhåbentligt med højt klart vejr, så arbejdsgiverne har mulighed for at tænke sig om en ekstra gang,

siger GL's formand, Annette Nordstrøm Hansen og fortsætter

Det nærmer sig et års tid, hvor vi har forsøgt at få skabt et godt forhandlingsklima, og siden overenskomstforhandlingerne begyndte, har der været arbejdet intensivt for at nå et forhandlingsresultat. Men i takt med at kulden er blevet mere og mere mærkbar i forhandlingslokalet, er energien og kampgejsten steget på lønmodtagerside. Det glæder mig overordentligt, at fællesskabet består. Det bliver uden tvivl vores stærkeste kort i kampen for gode løn- og arbejdsvilkår,

siger GL-formanden.

Udfordringerne

De udfordringer, der skal adresseres i forhandlingerne, er:

  • En holdbar løsning på retten til den betalte spisepause
  • En økonomisk ramme, der sikrer alle medarbejdere en reallønsforbedring og en sammenhæng mellem lønudviklingen på det offentlige og private arbejdsmarked
  • En respekt for den danske model, så også undervisere, der arbejder efter lov 409, får overenskomstdækket deres arbejdstid.

Nok er Nok

Sammenbruddet i forhandlingerne er også en kamp mod de manglende ressourcer og den manglende respekt for de offentligt ansatte. Hvis de ansatte ikke har anstændige vilkår til fortsat at understøtte den offentlige sektor, vil det danske velfærdssamfund bryde sammen. Der er i CFU, AC og GL forståelse for, at den offentlige sektor fortsat skal udvikles, men medarbejderne skal respekteres og have ordentlige vilkår. Det er en forudsætning for det samfund, vi alle gerne vil have.

Flemming Vinther, formand for CFU, siger i en pressemeddelelse:

Vi har været meget klare i mælet om, hvad der skal til for at indgå en aftale: Danmark er heldigvis kommet ud af den økonomiske krise. Det skal statens ansatte også mærke, ligesom de accepterede smalle aftaler ved de sidste tre overenskomster under krisen. Derfor skal statens ansatte have mere i løn. Og den betalte spisepause skal sikres, efter Finansministeriet har skabt usikkerhed om den. Det har vi ikke set nogen vilje til fra arbejdsgiverne,

og Vinther fortsætter:

Ud over løn og sikring af spisepausen er det også et krav fra de statsansatte, at lærerne får en arbejdstidsaftale i stedet for den lov, de nu må leve med på femte år. Vi kan ikke leve med den skævvridning af den danske model som en lov om arbejdstid er udtryk for. Derfor skal lærerne selvfølgelig have en aftale om deres arbejdstid, ligesom alle andre.

> Læs Gymnasieskolen.dk om sammenbruddet i OK18-forhandlingerne

 

Emner:  
Interessent: