Konflikten udskudt

 
 
Forligsmanden har valgt at udskyde konflikten for anden gang

​​​​Forligsmanden har onsdag morgen valgt at udskyde konflikten for anden gang, og dermed kan konflikten senest begynde med strejke søndag den 6. maj og lockout lørdag den 12. maj 2018. Det er dog ikke forventningen, at forligsmanden vil bruge hele perioden til at forsøge at mægle. Topforhandlerne både for arbejdsgiverne og lønmodtagerne sagde, da de forlod forligsinstitutionen tidligt i morges, at de skulle mødes i forligsinstitutionen igen på fredag den 20. april, hvor der er lagt op til, at der skal forhandles igennem med henblik på at nå en aftale. Lykkes det ikke, fx hen over weekenden, at lande et forlig, kan forligsmanden vælge at afslutte mæglingsforsøget og iværksætte en konflikt med fem dages varsel. Men om det bliver forlig eller konflikt, er det for tidligt at vurdere. Læs også Gymnasieskolens nyhed. 

Det er vigtigt fortsat at stå sammen og vise, at vi ønsker #En løsning for alle!​

Konfliktaktiviteter

Der er aktiviteter landet over. I dag er der demonstration i Aarhus, Helsingør, Viborg og Vejle. På fredag er der i solidaritetsfest i København med fælles akademikeropvarmning forinden. Endvidere ved vi, at der arbejdes på noget tilsvarende i Viborg, Odense og Esbjerg til på fredag, men der er endnu ikke noget konkret på tegnebrættet. Følg med på GL's hjemmeside, hvor vi opsummerer nogle konfliktaktiviteter og på det fælles Danmarkskort, som organisationerne har lavet sammen

forligs17-04-2.jpg 

Din økonomi under en konflikt

90%, af de der i givet fald vil blive omfattet af en konflikt, har indberettet lønoplysninger til GL. Stort tak til jer! 10% mangler stadig, og det haster for jer at få indberettet, så vi også kan nå at behandle de indkomne informationer. Uanset om du ønsker lån eller ej i forbindelse med en lockout, skal du indberette dine løndata for efterfølgende at få en kontingentnedsættelse. Hvis du ikke indberetter, snyder du dig selv for kompensation.

Vi får pt. en del opringninger fra medlemmer, som har fortrudt, at de ikke har givet samtykke til, at GL må udveksle data med Lån & Spar Bank, så de har mulighed for at låne. Har du fortrudt dit valg, kan du give eller fjerne dit samtykke på https://mit.gl.org. Dit samtykke er ikke en låneansøgning, men alene et samtykke til, at GL må orientere Lån & Spar Bank om, at du har en lånemulighed. Processen med låneansøgning kommer først senere, hvis der kommer konflikt. 

Vil du blive omfattet af en konflikt?

Du kan her se, hvem der vil blive omfattet af en evt. konflikt 

Tredjelandsstatsborgere med opholdstilladelse i Danmark på baggrund af arbejde (fx forskerordningen eller beløbsordningen) er undtaget af både strejke og lockout, idet en afbrydelse af lønudbetaling kan medføre en risiko for senere fornyelser af opholdstilladelsen eller muligheden for at få permanent opholdstilladelse. GL vil gerne i kontakt med disse medlemmer, så er du selv, eller har du en kollega, der kan komme i klemme ved at deltage i konflikten, så kontakt gerne GL's sekretariat på tlf. 33 29 09 00 eller mail gl@gl.org.​

Emner: OK18; OK18 nyhed
Interessent: