Innovationsministeren og Akademikerne præsenterer krav

GL nyhedsbrev
 
Lærerne forhandler først.

Onsdag den 20. december 2017 mødtes innovationsminister Sophie Løhde og direktør i Moderniseringsstyrelsen Poul Taanqvist med Akademikernes forhandlingsudvalg. Målet med mødet var at præsentere parternes krav. 

Innovationsminister Sophie Løhde og direktør i Moderniseringsstyrelsen Poul Taanqvist mødes med Akademikernes forhandlingsudvalg med Akademikernes formand Lars Qvistgaard som delegationsleder.

Lærerne forhandler først

Lars Qvistgaard, Akademikernes formand, gjorde på mødet klart, at det er afgørende, at der kommer gang i frie, reelle og fair forhandlinger for de undervisergrupper, der arbejder under lov 409, før andre forhandlinger kan komme i gang. Derfor opfordrede han til, at forhandlerne sætter sig om bordet og får hul på forhandlingerne.

Fokus for Akademikerne

Lars Qvistgaard gjorde det herefter klart, at det bl.a. er afgørende, at Finansministeriet træder tilbage fra sin udmelding om den betalte frokostpause, og at der kommer pæne, generelle lønstigninger. Endvidere er der væsentlige krav inden for arbejdstid, hvor han eksplicit nævnte, at det er centralt at sikre åbenhed, transparens og jævn arbejdsbelastning på undervisningsområdet.

Om den lokale løndannelse nævnte Lars Qvistgaard, at de nuværende rammer skaber frustration på arbejdspladserne, fordi det ofte kan føles som et meget stort apparat, som genererer forbavsende lidt løn til medarbejderne.

Arbejdsgivernes fokus 

Sophie Løhde sagde, at den offentlige sektor er utrolig vigtig, men at det er et grundvilkår at forny sektoren.

Sophie Løhde gav som forventet udtryk for, at hun mener, at de offentligt ansatte har haft en for stor lønudvikling i forhold til de privatansatte, og at hun ønsker dette 'løngab' udlignet. Endvidere er det et helt centralt mål for ministeren, at en større del af lønnen skal forhandles lokalt, og at det er den enkelte medarbejder, der selv skal forhandle løn med ledelsen.

GL's formand, Annette Nordstrøm Hansen, deltog for GL, og det er hendes vurdering, at det ser svært ud:

Det er ikke min opfattelse, at GL's medlemmer selv ønsker at forhandle deres løn, eller at de ønsker, at mere af lønnen skal fastlægges lokalt. Vi oplever på mange skoler, at det allerede i dag er svært at få afsat midler til lokal løn. Og det bliver ikke lettere.

Der er ingen lette løsninger i de kommende forhandlinger, men jeg håber og forventer, at den danske model kan stå sin prøve,

slutter Annette Nordstrøm Hansen.

Den kommende tid

Alle forhandlinger er nu sat på stand by, indtil der kommer gang i folkeskolelærernes forhandlinger. 

GL ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

Emner: OK18; OK18 nyhed
Interessent: