Hvilke krav skal GL stille ved de kommende overenskomstforhandlinger?

Debatindlæg; GL Mener
Annette Nordstrøm Hansen i Gymnasieskolen nr. 3, 2017
Hovedbestyrelsens forslag til OK-krav tager udgangspunkt i de problemer, vores undersøgelser og dialog med medlemmer viser, der er på mange skoler.

Det er i de kommende måneder, GL skal beslutte, hvilke krav vi skal stille til de kommende overenskomstforhandlinger. Helt præcist skal tillidsrepræsentanterne på repræsentantskabsmøde den 26. april diskutere og vedtage GL's krav. Det er medlemmerne, der skal give TR mandat til at vedtage kravene. For at kvalificere beslutningen indbyder hovedbestyrelsen i disse måneder til 26 medlemsmøder landet over for at drøfte hovedbestyrelsens forslag til krav med medlemmerne. Der er stadig møder, så se møder her.

OK18-procesweb.png 

Hovedbestyrelsens forslag til OK-krav tager udgangspunkt i de problemer, vores undersøgelser og dialog med medlemmer og tillidsrepræsentanter viser, der er på mange skoler. Et centralt krav er at sikre lærerne indflydelse på skolens planlægning af lærerarbejdet og skabe åbenhed på den enkelte skole. Vi vil bl.a. stille krav om, at ledelsens planlægningstal på tidsregistreringsskoler skal være tilgængelige for lærerne.

Rigtig mange lærere er belastet af, at arbejdstiden bliver fordelt meget skævt hen over året. Der er intet i bekendtgørelserne, der tilsiger, at det skal være sådan. Derfor ønsker vi, at gymnasielæreres arbejdstid tilpasses andre akademikere i staten, så arbejdstiden opgøres hvert kvartal i stedet for en gang om året. På den måde vil skævbelastninger hurtigere vise sig, og lærere og ledelser vil kunne reagere og justere inden for samme skoleår.

Pga. de svære økonomiske kår på skolerne bliver der desværre afskediget en del gymnasielærere i disse år. Derfor vil vi stille krav om bedre forhold for de lærere, der bliver afskediget, bl.a. med krav om, at hvis vilkårene for afskedigelsen ændrer sig, skal opsigelsen tilbagekaldes.

Herudover vil vi stille krav om lønstigninger og mere i pension. Vi finder det vigtigt, at der er en reguleringsordning, så statsansattes løn stiger i samme takt som privatansattes. Vi vil også stille krav om at få det lokale lønsystem til at fungere. Reglerne om samarbejdssystemet skal forbedres, og tillidsrepræsentanterne skal have bedre vilkår, bl.a. så arbejdsgiver forpligtes til at give TR relevante informationer.

Dette er de overordnede linjer i hovedbestyrelsens forslag, men som nævnt er det medlemmerne, der via deres tillidsrepræsentanter, endeligt skal beslutte, hvilke krav GL skal stille. Derfor håber vi, at I på skolerne vil drøfte forslagene til krav, så der er bred opbakning til, at det er disse krav, vi skal kæmpe for – alene og sammen med de andre akademikerorganisationer – ved de kommende overenskomstforhandlinger. Deltag gerne i et af de resterende medlemsmøder, hvor vi drøfter kravene. Kravene kan du se her.

Emner: OK18; OK18-forhandlingerne
Interessent: