Hovedbestyrelsens forslag til OK18-krav

 
 
Drøft på skolerne inden 26. april 2017

​​​​​​​GL's repræsentantskab skal onsdag den 26. april 2017 vedtage GL's krav til OK18-krav.

Hovedbestyrelsen har på baggrund af medlemsmøder, medlemsundersøgelser og TR-undersøgelser mv. stillet forslag om, at GL stiller nedenstående 15 krav ved OK18 med henblik på at løse en række af de problemer, medlemmerne oplever, samt sikre, at GL's medlemmer har en reallønsudvikling. 

Hovedbestyrelsen håber, at tillidsrepræsentanter og medlemmer inden repræsentantskabsmødet vil drøfte, hvovidt kravene er relevante.

 

1. Åbenhed i og indflydelse på planlægningen

2. Præcisering af bestemmelserne om merarbejde

3. Jævn arbejdsbelastning

4. Mere tryghed i ansættelsesforholdet

5. Bedre TR-regler

6. Bedre rammer for SU-samarbejdet

7. Procentuelle lønforbedringer

8. Forhøjelse af pensionsprocenten

9. Reguleringsordningen videreføres

10. Forbedring af den lokale løndannelse

11. Lønforbedringer på sluttrin

12. Forhøjelse af adjunkt-/lektortillægget

13. Forskudttidstillæg på VUC

14. Tillæg for arbejde på flere geografiske arbejdssteder

15. Forbeholdskrav

Kravene er ikke opstillet i prioriteret rækkefølge.

Download kravene med beskrivelse af baggrunden for, hvorfor kravene stilles: GL's OK18-krav - web.pdf

 

Der er fortsat mulighed for at deltage i medlemsmøder om OK18.Emner: OK18; OK18-forhandlingerne
Interessent: