GL's vedtagne OK18-krav

 
 
Enstemmigt vedtaget af GL's repræsentantskab 26. april 2017

​​GL's repræsentantskab har 26. april 2017 enstemmigt vedtaget GL's OK18-krav:

1.                         Åbenhed i og indflydelse på planlægningen

2.                         Præcisering af bestemmelserne om merarbejde

3.                         Jævn arbejdsbelastning

4.                         Mindre rådighed for deltidsansatte

 Jævn arbejdsbelastning.jpg

5.                         Mere tryghed i ansættelsesforholdet

6.                         Bedre TR-regler

7.                         Bedre rammer for SU-samarbejdet

 

8.                         Procentuelle lønforbedringer

9.                         Forhøjelse af pensionsprocenten

10.                       Reguleringsordningen videreføres

11.                       Forbedring af den lokale løndannelse

 

12.                       Seniordage

13.                       Lønforbedringer på sluttrin

14.                       Forhøjelse af adjunkt-/lektortillægget

15.                       Fagtillæg på erhvervsgymnasier

16.                       Forskudttidstillæg på VUC

17.                       Tillæg for arbejde på flere geografiske arbejdssteder

 

18.                       Forbeholdskrav

 

Kravene er ikke opstillet i prioriteret rækkefølge.

Dog er krav 12 om seniordage prioriteret højere end lønkrav inden for evt. forhandlinger af puljemidler. (Bemærk ny nummerering ift. tidligere oversigter)

Emner: OK18; OK18-forhandlingerne
Interessent: