Et klart JA til OK18-resultatet

Pressemeddelelse
 
Alle ansatte på statens område har nu stemt om OK18-resultatet.

​I Gymnasieskolernes Lærerforening var 13.991 medlemmer stemmeberettigede, og 10.619 valgte at deltage i afstemningen, hvilket svarer til en stemmeprocent på 75,9%.

Stemmerne fordeler sig således:

JA-stemmer: 9.854, svarende til 92,8%

NEJ-stemmer: 442, svarende til 4,2%

Blanke stemmer: 323, svarende til 3%

GL-afstemning.png
 

I Akademikerne (AC) er der samlet set en stemmeprocent på 58%. 98,99% stemte ja og 1,01% stemte nej.

Akademikerne – og dermed GL – er en del af det samlede CFU-forlig. Også på tværs af alle statsansatte blev resultatet et ja.

I Gymnasieskolernes Lærerforening glæder formand Annette Nordstrøm Hansen sig over det entydige resultat:

Det er dejligt at se, at der er så stor medlemsopbakning til OK18-resultatet. For mig at se er det er et ja til et fornuftigt overenskomstresultat, og ikke mindst til fællesskabet og solidariteten, som blev opbygget under OK18-forhandlingerne. At så mange har deltaget i afstemningen understreger dette. Det har haft stor betydning for medlemmerne, at fagbevægelsen stod skulder ved skulder. Fremadrettet skal det nye fællesskab bruges til at arbejde for bedre vilkår på det offentlige arbejdsmarked og sikre den offentlige sektor bedre forhold, 

udtaler GL-formanden.

Onsdag den 6. juni 2018 offentliggøres forhandlingsresultatet på det kommunale og regionale område.

Emner: OK18; OK18 nyhed
Interessent: