En ny styrke at bygge videre på

GL Mener
Annette Nordstrøm Hansen i GL Mener i Gymnasieskolen, maj 2018
Den næste kamp bliver at få stoppet grønthøsterbesparelserne, som er ødelæggende for kvaliteten af de offentlige opgaver​.

​​Truslen om konflikt på det offentlige arbejdsmarked fik røster frem om, at det ville sætte Danmark i stå. Og ja, det ville en konflikt have gjort. Elever og studerende ville ikke få deres undervisning og eksamen. Togene ville holde stille, så medarbejderne i den private sektor ikke kunne komme​ på arbejde. Flyene ville holde på landingsbanen i lufthavnen, fordi metrologerne og flyvelederne ikke kunne passe deres arbejde. Børnene kunne ikke komme i skole eller daginstitution. Din mor kunne ikke få en ny hofte. Og eksporten var truet, fordi dyrlægerne ikke varetog deres kontroller. Og så fremdeles.

I den offentlige debat bliver den offentlige sektor ofte fremstillet som noget uproduktivt, mens den private sektor får hjulene til at køre. Men den private sektor fungerer kun, fordi den offentlige sektor har sørget for, at fundamentet er i orden. Det er ikke bedre, mere produktivt eller finere at være ansat i den ene sektor fremfor den anden. Lad os få sat en effektiv stopper for den diskussion.

Den næste kamp bliver at få stoppet grønthøsterbesparelserne, som er ødelæggende for kvaliteten af de offentlige opgaver​.

Lad os i stedet koncentrere os om at få den offentlige sektor til at fungere endnu bedre. Den nyvundne solidaritet mellem offentligt ansatte, fra overlægen til serviceassistenten, skal bruges til en ordentlig diskussion af, hvilken offentlig sektor vi vil have – og hvilke forhold der er en forudsætning for, at den kan fungere godt som Danmarks fundament. Velfærd er grundstenen for vores fælles videre færd.​

Den næste kamp bliver at få stoppet grønthøsterbesparelserne, som er ødelæggende for kvaliteten af de offentlige opgaver, og som kun fører til flere og flere stresssygemeldinger og frustrationer blandt offentligt ansatte.

Topforhandlerne ved OK18 fik skabt et rimeligt overenskomstresultat for de offentligt ansatte – selv om der er rigtig træls, at der ikke kom løsninger på underviserarbejdstid. Når det alligevel blev et acceptabelt resultat, var det kun, fordi forhandlerne havde fællesskabets styrke i ryggen; ude foran Forligsinstitutionen, rundt om i landet ved skulder-til-skulder-demonstrationer blandt de offentligt ansatte, og fordi rigtig mange privatansatte valgte at bakke op om de offentligt ansatte. Forståelsen for solidaritetens og fællesskabets styrke er blevet revitaliseret. Sammen kan vi løfte. Vores næste fælles opgave er at få stoppet nedskæringerne i den offentlige sektor, så alle offentligt ansatte kan løfte arbejdsopgaverne på et rimeligt kvalitetsniveau.

Til sidst vil jeg gerne takke alle medlemmer og tillidsrepræsentanter, som har ydet en stor indsats landet over, for at synliggøre, at gymnasielærere kæmper sammen med andre faggrupper i den offentlige sektor. Jeg har fået mange meldinger om, at vores studenterhuer og bannere har været godt repræsenteret over hele landet. Nu er OK18-resultatet til urafstemning frem til den 24. maj. Deltag i afstemningen og vis dit engagement.​

Emner: OK18; OK18 nyhed
Interessent: