En aftale er en aftale

GL Mener
Af Annette Nordstrøm Hansen i Gymnasieskolen nr. 9, 2018

​​OK18-forhandlingerne i foråret blev så konfliktfyldte, fordi Finansministeriet hverken før, under eller efter forhandlingerne har ønsket et reelt samarbejde med de offentligt ansatte. At det lykkedes at indgå en aftale skyldtes de offentligt ansattes fællesskab. Overlæger, SOSU'er, undervisere, soldater, pædagoger etc. lagde på de offentlige arbejdsgivere et pres, som resulterede i en aftale. En aftale, som Finansministeriet nu forsøger at løbe fra ved at nægte 1% af de statsansatte en arbejdsgiverbetalt frokostpause.

Der er ingen tvivl om, at det af protokollatet fra 28. april fremgår, at parterne er enige om, at retten til betalt spisepause ekspliciteres som en overenskomstmæssig ret i de akademiske overenskomster, herunder i GL's overenskomst. Det er derfor uacceptabelt og uvederhæftigt, at Finansministeriet nu vil løbe fra aftalerne. Den danske model er baseret på, at parterne kan stole på hinanden, og at en aftale er en aftale. Et håndslag på Hjallerup marked er tilsyneladende stærkere end ministerens underskrift. Det går ikke. Offentligt ansatte skal kunne have tillid til, at ministeren og Finansministeriet respekterer de aftaler, de selv har indgået. Derfor må ministeren genskabe tilliden fra medarbejderne. Dette skal ske med dialog, samarbejde og accept af indgåede aftaler. Første step er, at ministeren over for de ansatte bekræfter, at statsansatte har ret til en betalt spisepause – hvor de står til rådighed – i arbejdstiden.

De statsansatte vil ikke acceptere, at Finansministeriet systematisk arbejder for at udhule de ansattes vilkår. Der er fuld enighed om, at det ikke kun er et problem for de berørte medarbejdere, men at det er et problem for alle statsligt ansatte. Det her er principielt, og organisationerne i CFU står sammen.

Fmdmoede 29-11-2018.jpg
Torsdag den 29. november 2018 var formændene for organisationerne i CFU samlet, hvor der var fuld enighed om, at statsansatte står sammen mod Moderniseringsstyrelsens angreb på OK18.​


Tak for jeres tillid

Med årets udgang giver jeg stafetten som GL-formand videre, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle medlemmer, tillidsrepræsentanter og samarbejdspartnere for jeres tillid og samarbejde. Det er desværre fortsat en yderst svær tid for GL's medlemmer på grund af de mange nedskæringer i sektoren. Jeg håber dybt og inderligt, at det snart lykkes at få overbevist regeringen om, at besparelser på uddannelse har store konsekvenser. Den nyvalgte hovedbestyrelse vil fortsætte kampen mod nedskæringer.

Jeg vil hermed ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Jeg håber, at 2019 bliver året, hvor vi får stoppet nedskæringerne!​

Emner:  
Interessent: