Anbefalinger om OK18

 
 
Hovedbestyrelsen og repræsentantskabet anbefaler at stemme JA

​Repræsentantskabets anbefaling

Repræsentantskabet tog tirsdag den 8. maj 2018 stilling til resultatet af OK18-forhandlingerne på ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 216 repræsentanter anbefaler medlemmerne at stemme ja, 3 anbefaler et nej, og 3 stemte hverken ja eller nej til at give medlemmerne en stemmevejledning.

Repræsentantskabet stemmer om OK18-resultatet

Hovedbestyrelsens anbefaling

Hovedbestyrelsen anbefaler medlemmerne at stemme ja til OK18-resultatet, både fordi det på afgørende områder er et godt resultat, og fordi det blev fællesskabets fælles resultat.

Forliget giver gymnasielærere og andre offentligt ansatte en fornuftig lønudvikling. Erhvervsorganisationerne har kaldt det et uforsvarligt forlig, fordi det betyder store lønstigninger. Det er en overdrivelse, men økonomisk giver aftalen alle medlemmer en mindre reallønsfremgang. Vigtigst er, at privatlønsværnet er væk, så offentligt ansatte i fremtiden tilnærmelsesvis kan få en parallel lønudvikling med lønudviklingen i den private sektor. Diskussionen om løngab er lukket. Og så bar GL's kamp mod en øget individualisering og decentralisering af lønnen frugt. Efter de afsluttende maratonforhandlinger lykkedes det CFU's formand og Akademikernes formand at få innovationsministerens ideologiske krav taget af bordet, så lønnen hverken individualiseres eller decentraliseres yderligere. Det er afgørende for alle, for såvel det enkelte lærerværelse som den enkelte gymnasielærer.
Samtidig blev den betalte frokostpause ekspliciteret og dermed sikret i overenskomsterne. Det betyder, at den enkelte rektor eller direktør ikke kan anfægte frokostpausen, og at der ikke er hjemmel til at fjerne ressourcen fra skolen. Det er en fremtidssikring, at frokostpausen ikke kan inddrages som endnu et led i rækken af besparelser på gymnasieområdet.

Hovedbestyrelsen anbefaler også et ja, fordi fagbevægelsen stod skulder ved skulder og dermed viste, at fællesskabet har stor betydning. Fagbevægelsen går styrket ud af forhandlingerne, og dette nye stærke fællesskab skal i fremtiden arbejde for bedre vilkår på det offentlige arbejdsmarked og sikre den offentlige sektor bedre forhold. Således fik fællesskabet markeret, at overenskomsterne ikke skal bruges til yderligere besparelser i den offentlige sektor betalt med forringelser af de ansattes vilkår.

Under forhandlingerne har der været voldsomme angreb på TR-institutionen, som er fagforeningernes rygrad. Det lykkedes i det store og hele at fastholde TR's vigtige rolle – dog ikke i forhold til iværksættelsesaftaler om plustid. Især hæfter hovedbestyrelsen sig ved, at TR's rolle ikke blev forringet i forhold til lønforhandlinger. Angrebene vil givet fortsætte, men her skal fællesskabet fortsat stå fast, så medarbejderne ikke mister deres indflydelse.

Hovedbestyrelsen anbefaler således et ja, på trods af at det ikke lykkedes at få GL's og de øvrige underviserorganisationers arbejdstidskrav igennem. Selv om det er brandærgerligt, da arbejdstidskravene skulle medvirke til at sikre en mere jævn arbejdsbelastning samt åbenhed i og indflydelse på planlægningen, glæder det hovedbestyrelsen, at det lykkedes både at få de akademiske underviserorganisationer til at stå sammen om arbejdstidskravene, og at Akademikerne bakkede dem op.

Hovedbestyrelsen udtrykker sin store tilfredshed med topforhandlerne på statens område og anbefaler medlemmerne at stemme ja ved urafstemningen om OK18-resultatet.

Hovedbestyrelsen
Annette Nordstrøm Hansen, Sigrid Jørgensen, Jeppe Kragelund, Burkhard Sievers, Kåre Blinkenberg, Anders Kristian Bærholm Frikke, Helene Caprani, Asger Boe Wille, Mikael Busch, Peter Hall, Peter Madsen, Tomas Kepler, Stine Gørup Sørensen​

Emner: OK18; OK18 nyhed
Interessent: