Materiale til TR til medlemsmøde om OK15

 
 

Hovedbestyrelsen opfordrer til, at TR afholder medlemsmøder/GL-klubmøder inden medio marts 2014 med henblik på at diskutere, hvordan GL skal forholde sig til OK15-forhandlingerne.

Krav skal være GL i hænde senest mandag den 17. marts 2014. Tillidsrepræsentanterne opfordres til at koordinere kravene i de lokale netværk.

Til brug for debatten på mødet har formanden indtalt en video, som kan afspilles som indledning til medlemsmødet.

Hvis du ønsker at holde et indledende oplæg, kan du måske have glæde af en powerpointpræsentation, som du kan downloade nedenfor. Hvis du har problemer med ppt-filen, ligger den også som en pdf-fil.

 

Selve debatoplægget finder du her.

 

TR-oplæg - OK 15 Hvilke krav skal GL stille.pptx

TR-oplæg - OK 15 Hvilke krav skal GL stille.pdf

Emner: OK15; OK15-forhandlingerne
Interessent: Tillidsrepræsentant