Resultatet af urafstemningen om OK15

Pressemeddelelse
 
55% stemte JA, 29 % stemte NEJ, og 15 % stemte hverken ja eller nej. I alt deltog 54,5 % af GL's medlemmer i afstemningen.

​Så har GL's medlemmer stemt om resultatet af aftale- og overenskomstfornyelsen 2015, som træder i kraft 1. april 2015.

54,5 % af de stemmeberettigede havde valgt at afgive deres stemme.

 

55% stemte JA

29 % stemte NEJ

15 % BLANKE stemmer

 

OK15resultat.png 

 

I alt var der 13.365 medlemmer, som var stemmeberettiget. 7.289 valgte at deltage i afstemningen, svarende til en stemmeprocent på 54,5 %. I alt stemte 4.025 ja, 2.140 stemte nej, og 1.124 stemte blank.

 

Afstemningen adskiller sig fra tidligere overenskomstafstemninger ved dels at have en lavere stemmeprocent, end vi er vant til at se i GL, og dels ved, at så mange har valgt at stemme blankt.

I 2011 stemte 60,8 % af medlemmerne, hvoraf 4,5 % stemte blankt. I 2013 stemte 81,5 % af medlemmerne, hvoraf 4,8% stemte blank.

Med OK15 forventer vi, at reallønnen er sikret, og en uges ekstra barsel til fædre kom også i hus. Til gengæld stod arbejdsgiverne stejlt på arbejdstid, og her fik vi ikke flyttet meget. Det tror jeg er det, der afspejler sig i den lavere stemmeprocent og flere blanke stemmer, end vi er vant til i GL. 

Men jeg er glad for, at det alligevel blev et ja. Det ser jeg som en opbakning til, at vi nu skal få det bedst mulige ud af forhandlingsresultatet. Hovedbestyrelsen har udarbejdet en handlingsplan for, hvordan vi følger op på OK15. Planen fremlagde vi for repræsentantskabet, og medlemmerne har allerede set det første tiltag, nemlig pjecen 'Styr på tiden',

udtaler GL's formand Annette Nordstrøm Hansen. 

Emner: OK15; OK15-forhandlingerne; Overenskomst
Interessent: Tillidsrepræsentant