Repræsentantskabet har stemt om OK15

 
 
133 anbefaler medlemmerne at stemme ja, 71 nej og 12 stemte hverken for eller imod.

GL's repræsentantskab har onsdag den 4. marts 2015 været forsamlet for at tage stilling til resultatet af overenskomstforhandlingerne 2015.

133 repræsentanter valgte at anbefale medlemmerne at stemme ja til resultatet, mens 71 anbefaler medlemmerne at stemme nej. 12 stemte hverken for eller imod.

GL1.jpg
GL's repræsentantskab stemmer om OK15

Repræsentantskabets afstemning er en anbefaling til GL's medlemmer, som skal tage stilling til resultatet ved en urafstemning.

Urafstemningen begynder tirsdag den 10. marts 2015 og slutter den 23. marts 2015. Urafstemningen vil foregå elektronisk.

Med den delte afstemning er repræsentantskabet på linje med hovedbestyrelsen, hvor 8 af hovedbestyrelsens medlemmer anbefaler medlemmerne at stemme ja, mens 5 anbefaler et nej.

Se OK-resultatet her

Se hovedbestyrelsens anbefalinger her

Emner: OK15; OK15-forhandlingerne; Overenskomst
Interessent: Tillidsrepræsentant