Overenskomstkravene

 
 
Overenskomstkravene på statens område er udvekslet. Finansministeren vil have billige forhandlinger - lønmodtagerne vil have lønstigninger.

​Torsdag den 18. december 2014 har finansministeren og CFU udvekslet krav til overenskomstforhandlingerne i foråret 2015.

CFU er det samarbejdsorgan lønmodtagercentralorganisationerne har på statsområdet, hvor GL er med qua vores tilknytning til Akademikerne (AC). Fredag den 19. december mødes finansministeren og Akademikerne (AC) for at præsentere kravene.

Til overenskomsten for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler (stx og hf) stiller staten følgende krav:

  • Indførelse af fleksible regler for forhandling af lokale tillæg
  • Modernisering af tillægsstruktur
  • Ophævelse af overenskomstens §4 om tidsbegrænset ansættelse 

I de generelle krav fra staten - som gælder alle ansatte i staten - er finansministerens hovedkrav, at det skal være billige overenskomstforhandlinger - det der i de officielle termer hedder inden for 'en  ansvarlig økonomisk ramme for den kommende overenskomstperiode'.

 

Derudover er det et prioriteret krav fra ministeren at styrke indsatsen for et effektivt og tillidsfuldt samarbejde med fokus på kerneopgaven lokalt på statens arbejdspladser.  

På lønmodtagersiden står det højt på dagsordenen at sikre medlemmernes realløn, så de væsentligste krav er generelle lønstigninger og krav til lønsystemet om bedre lokale forhandlingsregler. Derudover er der en vigtig dagsorden om arbejdsmiljø, tillid, medindflydelse og bedre vilkår for tillidsrepræsentantens arbejde. GL's krav til overenskomsten for stx/hf kan ses under Akademikernes specielle krav.

Som nævnt mødes Akademikerne, hvor GL's formand deltager, med finansministeren fredag den 19. december, hvor kravene præsenteres. Selve forhandlingerne begynder i januar 2015 og afsluttes forventeligt i februar 2015.

Statens krav til Akademikerne.pdf

Akademikerne generelle OK15-krav.pdf

Akademikerne specielle OK15-krav.pdf

Statens krav til CFU.pdf

CFU krav til OK15.pdf

KL krav til Sct. Annæ.pdf

Emner: OK15; OK15-forhandlingerne; Overenskomst
Interessent: Tillidsrepræsentant