Overenskomstforhandlingerne begynder nu

GL nyhedsbrev
Nyhedsbrev til medlemmerne
Nyhedsbrev: ​Overenskomsterne for gymnasielærere og -ledere skal forhandles i januar/februar 2015, og kravene kendes nu.

​Overenskomsterne for gymnasielærere og -ledere skal forhandles i januar/februar 2015, og kravene kendes nu.

Første møde mellem Akademikerne (AC) og finansministeren

Fredag morgen den 19. december 2014 mødtes Akademikerne (AC), som GL er en del af, med finansminister Bjarne Corydon for at indlede overenskomstforhandlingerne for akademikere ansat i staten.

Ministerens indgang er, at regeringen ønsker at føre en ansvarlig økonomisk politik, og Akademikernes, herunder GL's, indgang er, at som minimum skal reallønnen bevares.

Læs mere om, hvad parterne sagde på mødet

Overenskomstkravene

Både ministeren og organisationerne har fokuseret på få krav, hvor lønkrav er de væsentligste. Herudover vil fokus være på kompetenceudvikling, psykisk arbejdsmiljø og tillidsrepræsentantens rolle.

For GL er det et særligt fokuspunkt at få arbejdstidsreglerne fra OK13 til at fungere på skolerne, så uklarheden om især tidsregistrering og merarbejde kan formindskes.

Se overenskomstkravene her

Processen

Primo januar 2015 vil forhandlingerne af de overordnede rammer for overenskomsten begynde. Det er forhandlinger for alle statsansatte, og det er ved dette helt store forhandlingsbord, at de generelle rammer for overenskomstforhandlingerne vil blive aftalt. 

Parallelt vil Akademikerne forhandle forholdene, der gælder for alle statsansatte akademikere.

GL's egne overenskomstforhandlinger om forholdene på stx/hf begynder onsdag den 14. januar 2015, og senere samme dag drøftes forholdene på hhx/htx.

Overenskomstforhandlingerne skal normalt være afsluttet inden udgangen af februar.

God jul og godt nytår

GL's hovedbestyrelse og sekretariat ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

Sekretariatet er lukket fra 23. december og frem til nytår.

 

Emner: OK15; OK15-forhandlingerne; Overenskomst
Interessent: Tillidsrepræsentant