0-0: Status efter 1. halvleg i overenskomstforhandlingerne

GL nyhedsbrev
GL nyhedsbrev
Forhandlingsmøder uden resultater

Torsdag den 29. januar 2015 blev der afholdt forhandlingsmøder mellem Moderniseringsstyrelsen og GL og derefter mellem Moderniseringsstyrelsen og de organisationer, som har medlemmer på erhvervsgymnasieområdet.

Stx/hf-området

Mødet om arbejdsforholdene på det almengymnasiale område blev afviklet først, og mødet foregik i en god stemning, men der var ingen åbninger hverken fra arbejdsgiverside eller fra GL's side.

Det var Moderniseringsstyrelsens opfattelse, at i betragtning af, at det kun er 1½ år siden, at OK13 blev implementeret på gymnasierne, så går det den rigtige vej.

GL's forhandlingsdelegation var af en noget anden opfattelse, idet man ser en række problemer, bl.a. om opgørelsen af lærernes arbejdstid, som man gerne ser løst i forbindelse med forhandlingerne.

GL's forhandlingsdelegation. Fra højre Ronald Karlsen, Helge Mørch Jensen, Endre Szöcs, Annette Nordstrøm Hansen, Casper Klink, Jeppe Kragelund, Christian Gynther Hansen, Pia Boisen og Sigrid Jørgensen.

Da parterne ikke kunne komme længere, afsluttede man forhandlingsmødet uden resultat.

Rent teknisk er det Akademikerne (AC), der har delegeret forhandlingskompetencen til GL, fordi GL har vedtaget at indgå i den samlede AC-forhandlingsaftale. Da der ikke er fundet et forhandlingsresultat på GL-bordet, sker der nu det, at GL beder AC overtage forhandlingerne, så kravene på GL's område indgår i de samlede afsluttende AC-forhandlinger, hvor GL er repræsenteret ved GL's formand. Hvis planen holder, vil forhandlingerne skulle afsluttes den 5.-6. februar 2015.

Hhx/htx-området

I forhandlingerne for erhvervsgymnasierne blev Moderniseringsstyrelsen og organisationerne med medlemmer på området enige om at arbejde videre med et projekt om lokal løn med henblik på at få den lokale løndannelse til at fungere bedre på erhvervsgymnasierne. Inden de afsluttende forhandlinger mødes en arbejdsgruppe med repræsentanter for parterne for at skrive et kommissorium for projektet.

Som tidligere meddelt havde arbejdsgiverne ingen krav på hhx/htx-området, og arbejdsgiverne afviste organisationernes øvrige krav. Det er således alene lønprojektet, man arbejder videre med. 

Forhandlingerne i dag endte 0-0, og det ærgrer mig, at vi ikke kunne nå frem til et resultat. Det er fortsat mit håb, at vi kan få løst nogle af de problemstillinger, som vi ser på skolerne i forbindelse med implementering af OK13. Det synes jeg må være en fælles opgave for parterne,

udtaler GL's formand, Annette Nordstrøm Hansen.

 

Emner: OK15; OK15-forhandlingerne; Overenskomst
Interessent: Tillidsrepræsentant