Hovedbestyrelsens anbefalinger til OK15-resultatet

 
 
Et flertal i hovedbestyrelsen anbefaler medlemmerne at stemme ja til OK15-resultatet

​JA til OK 15-resultatet

Et flertal i GL's hovedbestyrelse anbefaler medlemmerne at stemme ja til OK15-resultatet.

Vi er glade for, at GL opnåede et resultat, der sikrer reallønnen i perioden. Vi er også tilfredse med, at reguleringsordningen blev bevaret, så der fortsat er balance i forhold til lønstigninger mellem det offentlige og det private arbejdsmarked. Endelig er den ekstra uges barselsorlov til fædre et vigtigt gennembrud.

Ved GL's egne forhandlinger lykkedes det ikke at få aftalt en bindende præcisering vedr. tidsregistrering, og ved de afsluttende forhandlinger var Moderniseringsstyrelsen - trods et massivt pres fra Akademikerne (AC) - stålsat afvisende til det sidste. Det lykkedes dog at forpligte modparten på en række fælles initiativer i OK-perioden; de skal sætte øget fokus på at få tidsregistreringen til at fungere tilfredsstillende på alle skoler, hvor der ikke er indgået aftale om arbejdstiden. Samtidig er det tilfredsstillende, at der blev opnået enighed om et fælles projekt, der skal belyse anvendelsen af lokalløn på erhvervsgymnasierne.

Vi synes også, at det er væsentligt at notere, at alle tre specifikke arbejdsgiverkrav til GL-overenskomsten blev afvist.

Når vi anbefaler et JA, er det ud fra en samlet vurdering af OK15-resultatet. Der er tale om forbedringer, ingen forringelser. Denne gang stemmer vi om OK15-resultatet - det er ikke en ny afstemning om OK13.

Derfor: Stem JA!  

Annette Nordstrøm Hansen, Ronald Karlsen, Sigrid Jørgensen og Lisbeth Vedel-Smith

 

GL's hovedbestyrelse ved det konstituerende møde i januar 2014. Bagest fra venstre: Alex Young Pedersen, Mikael Busch, Kåre Blinkenberg, Tomas Kepler, Annette Nordstrøm Hansen, Jeppe Kragelund, Peter Madsen og  Ronald Karlsen. Forrest f.v. Lisbeth Vedel-Smith, Sgrid Jørgensen, Lis Vivi Fonnesbæk og Helene Caprani. Kasper Bøcher mangler på billedet.

Liste 3 anbefaler et JA til OK15

OK13 har været en stor omvæltning for mange. Nogle steder er implementeringen gået nemt, andre stedet er den gået i hårdknude. Fokus fra overenskomstens parter har været at få de nuværende arbejdstidsregler herunder tidsregistreringen til at virke efter hensigten. Derfor var det helt forventeligt, at OK15 ikke ville adskille sig væsentligt fra OK13. Det forhandlede resultat skal ses i det lys.

Det er positivt, at Moderniseringsstyrelsens frafaldt sine tre krav på stx-overens­kom­sten. Krav som ville have forringet vilkårene for vikarer, fjernet centrale løntillæg og indført mulighed for individuelle lønforhandlinger.

Til gengæld fik GL IKKE opfyldt arbejdstidskrav vedrørende præciseringer omkring tidsregistrering og merarbejde. I forhandlingen var det kun muligt at opnå en bindende aftale om iværksættelse af konkrete initiativer i et samarbejde mellem Moderniseringsstyrelsen og GL om implementering af gældende arbejdstidsregler med særligt fokus på tidsregistrering.

Vi hæfter os ved, at Moderniseringsstyrelsen hermed anerkender, at der er problemer med arbejdstidsreglerne, og at det kræver fælles handling. Det agter vi at holde dem fast på.

Et JA til OK15 er efter vores vurdering den bedste forudsætning for at ovenstående samarbejde skal bære frugt. Hertil kommer, at de fælles overenskomstresultater ved OK15 overordnet vejer til den positive side.

Samlet set betyder OK15

  • at reallønnen er sikret
  • en ekstra uges øremærket barsel til fædre
  • at reguleringsordningen, som sikrer en ensartet lønudvikling mellem det private og det offentlige, er bevaret
  • et fælles projekt om at sikre bedre udmøntning af lokalløn på erhvervsgymnasierne
  • et fælles projekt om samarbejde og tillid herunder tillidsrepræsentantens rolle på arbejdspladsen
  • et fælles projekt om bedre psykisk arbejdsmiljø
  • og ikke mindst at det lykkedes at afvise modpartens krav

Derfor anbefaler Liste 3 at stemme JA til det samlede OK15-resultat

Lis Vivi Fonnesbæk, Alex Young Pedersen, Kasper Bøcher og Jeppe Kragelund

 

Stem NEJ til OK15

Vi har i GL ikke fået opfyldt vores væsentligste krav ved OK15-forhandlingerne. Vi har blot fået løfte om en ny vejledning, nogle dialogmøder og et fælles projekt, og det er ikke godt nok. OK15 rummer ikke tilstrækkeligt tydelige forbedringer i forhold til bestemmelserne om arbejdstid i OK13, og med tanke på de sidste to års negative erfaringer og det massive nej til OK13 fra medlemmerne kan vi ikke anbefale et ja til OK15.

Det er vigtigt, at medlemmerne med et nej tydeligt markerer, at statens manglende vilje til effektivt at løse problemerne med OK13 er uacceptabel. Med et nej fortæller vi politikerne, Moderniseringsstyrelsen og ledelserne, at vi finder de nuværende regler om arbejdstid alt for uklare, og at situationens alvor kræver mere end uforpligtende hensigtserklæringer. Et nej er også et klart signal såvel indadtil som udadtil om, at vi ikke giver op i kampen for bedre arbejdsforhold.

Brug din demokratiske ret og stem nej.

Mikael Busch (Liste 2). Helene Caprani, Kåre Blinkenberg, Peter Madsen og Tomas Kepler (Liste 1)

 

Emner: OK15; OK15-forhandlingerne; Overenskomst
Interessent: Tillidsrepræsentant