Første møder om overenskomsterne på gymnasieområderne

GL nyhedsbrev
 
Kravene er præsenteret og forhandlingerne er dermed i gang.

Onsdag den 14. januar begyndte overenskomstforhandlingerne rigtigt for gymnasieområderne, idet der først var forhandlinger mellem Moderniseringsstyrelsen og GL og derefter mellem Moderniseringsstyrelsen og de organisationer, som har medlemmer på erhvervsgymnasieområdet.

Formålet med disse indledende møder er at præsentere og uddybe parternes specielle krav. De generelle krav om lønstigninger til alle, reguleringsordning mv. forhandles på 'de store borde' sammen med de øvrige lønmodtagerorganisationer og med finansministeren for bordenden.

 

Stx/hf-området

Moderniseringsstyrelsen præsenterede deres tre krav: 1) Indførelse af fleksible regler for forhandling af lokale tillæg 2) Modernisering af tillægsstruktur og 3) Ophævelse af overenskomstens § 4 om tidsbegrænset ansættelse.

Arbejdsgiverne ønsker på disse områder en parallelitet med AC-overenskomsten, som hhx og htx er dækket af. Finansministerens tidligere udmeldinger om, at det skal være et økonomisk ansvarligt overenskomstresultat, blev præciseret.

Herefter præsenterede GL's formand, Annette Nordstrøm Hansen, GL's krav, som hun rubricerede i tre grupper:

  • Lønkrav, som gælder specifikt for gymnasielærere og pædagogiske ledere. Det vil dog først være i de afsluttende forhandlinger, at disse reelt kan forhandles, når det er klart, hvorvidt der vil være midler til rådighed, eller om midlerne er brugt til generelle lønstigninger.
  • Arbejdstidskrav, hvor GL stiller krav om præciseringer af bestemmelserne om tidsregistrering og merarbejde.
  • Krav om generelle lønstigninger, lokal løndannelse, forbedret fysisk og psykisk arbejdsmiljø, kompetenceudvikling mv. forhandles samlet af Akademikerne (AC).

På mødet blev der nedsat en teknisk arbejdsgruppe, som skal se nærmere på kravene. Parterne mødes igen den 29. januar 2015.

Hhx/htx-området

Moderniseringsstyrelsen havde ingen krav på hhx/htx-området. GL's formand er forhandlingsleder for organisationerne, og hun fremlagde organisationernes krav om at forbedre vilkårene for løstansatte undervisere, få fokus på den lokale løndannelse og et krav om, at man ønsker, at undervisningstillæg gives efter lønanciennitet og ikke efter anciennitet med undervisning.

Parterne var enige om, at der er problemer med at få lokal løn til at fungere på erhvervsgymnasierne, og man blev enige om at drøfte det nærmere på næste møde, som også finder sted den 29. januar 2015.

 

Jeg forudser, at det bliver et kort, men intenst forhandlingsforløb. I GL er vi godt forberedt, og jeg er glad for, at vi nu har fået præsenteret vores krav. Jeg håber, at resultatet af forhandlingerne bliver, at vi kan få løst nogle af de problemstillinger, som vi har kunnet se i forbindelse med implementering af OK13,

udtaler GL's formand Annette Nordstrøm Hansen.

 

Arbejdsgivernes og Akademikernes/GL's krav kan ses her.

Emner: OK15; OK15-forhandlingerne; Overenskomst
Interessent: Tillidsrepræsentant