Første OK15-møde mellem Akademikerne og finansministeren

 
 
OK15-kravene blev præsenteret.

Akademikerne (AC) mødtes tidligt fredag morgen den 19. december 2014 med finansminister Bjarne Corydon for at indlede overenskomstforhandlingerne for akademikere, ansat i staten.

Akademikerne (AC) klar til morgenmøde med finansminister Bjarne Corydon.

Finansministerens indgang er, at regeringen ønsker at føre en ansvarlig økonomisk politik, og han italesatte, at den offentlige sektor har løbet hurtigere lønmæssigt end den private sektor. Den udvikling ønsker ministeren stoppet, og mener derfor, at reguleringsordningen ikke skal fortsættes. Han argumenterede med, at det er en usund balance, at lønnen nærmest kommer automatisk.

Ministeren ser det som en gammeldags eller forældet modsætning at stille tillid og effektiviseringer op over for hinanden. Han ser det nærmest som et vilkår, at der skal effektiviseres, men han mener, at det skal ske i et tillidsfulgt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Ministeren vil gerne afsætte flere midler til kompetenceudvikling, men det er vigtigt, at der kommer fokus på, hvilken effekt kompetenceudviklingen har for virksomheden.

Akademikernes formand anerkendte de økonomiske realiteter, men vurderer, at der er behov for lønstigninger – som minimum skal reallønnen og reguleringsordningen bevares. Endvidere er der brug for, at det decentrale lønsystem kommer til at fungere bedre.

AC-formanden havde derudover fokus på udvidet barsel til mænd og på psykisk arbejdsmiljø.

Til tillidsdagsordenen sagde han, at hvis den skal fungere, er det afgørende, at tillidsrepræsentanten og tillidsrepræsentantens rolle i højere grad anerkendes på arbejdspladsen.

GL's formand, Annette Nordstrøm Hansen, som deltog i morgenmødet, siger på baggrund af mødet, at udover den dagsorden AC-formanden satte, og som hun er enig i, vil GL i sine overenskomstforhandlinger i januar særligt have fokus på at få arbejdstidsreglerne fra OK13 til at fungere på skolerne, så uklarheden om tidsregistrering og merarbejde kan formindskes.

Emner: OK15; OK15-forhandlingerne; Overenskomst
Interessent: Tillidsrepræsentant