Et ja til OK15 er ikke en blåstempling af OK13

GL Mener; Debatindlæg
Annette Nordstrøm Hansen i Gymnasieskolen, februar 2015
Et ja til OK15 er ikke et ja til OK13, men et ja til de ændringer GL opnåede ved OK15.

​Et ja til OK15 er ikke et ja til OK13, men et ja til de ændringer GL opnåede ved OK15.

OK15 er på ingen måde et imponerende resultat. De aftalte lønstigninger er små. Det var det opnåelige, og vi har i akademikerorganisationerne vurderet, at vi kan leve med dem, fordi vi kan fastholde reallønnen i de kommende tre år. Hvis OK15 lønmæssigt skal være interessant, skal vi have fokus på de lokale lønforhandlinger. Det har hidtil været sværest på erhvervsgymnasierne, men det aftalte projekt om "Anerkendelse af den gode undervisning" på erhvervsgymnasier skulle gerne være med til at sætte gang i lokallønsforhandlingerne på erhvervsgymnasierne. Det er hverken godt for lærerne eller for sektoren, hvis nogle skoler bliver lavtlønslommer.

Det væsentligste for mig ved OK15 er, at jeg ser den som en fornyet mulighed for at få fokus på tidsregistreringen. Moderniseringsstyrelsen anerkender, at systemet på en række skoler ikke virker. Der er med OK15-resultatet givet et kraftigt signal om, at det skal fungere.

Der skal jævnligt være en dialog mellem lærer og leder om, hvordan tidsforbrug og opgaveportefølje hænger sammen. Arbejdsmængden skal løbende tilpasses, så den enkelte lærer lander så tæt på 1924 timer som overhovedet muligt.

Det er min vurdering, at med et kontinuerligt fokus på den enkelte lærers arbejdsmængde, vil der komme mere opmærksomhed på, hvorvidt arbejdsbelastningen er skævt fordelt hen over året. Nogle lærere vil gerne have en mere jævn belastning, og andre har det godt med meget arbejde i en periode, hvis der er mulighed for at flexe på et andet tidspunkt. Med en jævnlig dialog mellem lærer og leder vil der komme mere fokus på, at perioder med arbejdspukler skal følges af perioder, hvor læreren holder fri. Det er både i skolens og lærerens interesse, at arbejdstiden går i nul ved årets udgang.

Jeg oplever, at Moderniseringsstyrelsen er interesseret i at få en god proces. Dermed burde det også være slut med ledelsesudmeldte akkorder, hvor der ikke tages stilling til lærerens arbejdsopgaver og hensyn til den registrerede arbejdstid. Ledelsen skal ikke efter et år sige til en lærer, at hun måned for måned har arbejdet mere, end ledelsen havde regnet med, og at ledelsen derfor ikke vil honorere det udførte arbejde. Ledelsen skal tvært om løbende forholde sig til, hvordan antallet af arbejdsopgaver, forventningerne til opgaveløsningen og tiden hænger sammen. Det er nødvendigt, at der er en klart sammenfald mellem ledelsens forventninger til lærerens arbejde og det arbejde, læreren udfører. Det er hverken et tag-selv-bord for lærere eller ledere. Det skal vi bruge OK15 til at få slået fast.

Et flertal i hovedbestyrelsen har besluttet at anbefale medlemmerne at stemme ja til OK15. Læs hovedbestyrelsens anbefalinger til OK15-resultatet her.

Repræsentantskabets medlemmer skal den 4. marts tage stilling til, hvad de vil anbefale medlemmerne.

Urafstemningen om OK15 kommer i marts/april 2015.

Emner: OK15; OK15-forhandlingerne; Overenskomst
Interessent: Tillidsrepræsentant