Hvad betyder en evt. lockout på lærerområdet for akademikere?

 
 
Konfliktens følgekonsekvenser

Med virkning fra 1. april 2013 har hhv. Finansministeriet og KL varslet konflikt overfor en række ikke-akademiske lærergrupper. Der er ikke varslet konflikt over for akademikere, men akademikere kan blive indirekte påvirket eksempelvis hvis man er kollega til en person, der er direkte omfattet af konflikten, eller hvis man har børn, hvis lærere er omfattet af konflikten.

AC har udarbejdet et notat, som har til formål at danne et overblik over

  • Omfanget af konflikten
  • Tidspunktet for konflikten
  • Hvad det indebærer at være omfattet af en lockout/boykot
  • Hvordan man forholder sig, hvis ens børn er omfattet af konflikten
  • Hvordan man forholder sig til det arbejde, som kollegaer, der er om-fattet af en konflikt, normalt varetager

Se notatet her

Emner: OK13; OK13-forhandlingerne
Interessent: