Vil du hjælpe med at evaluere GL's OK13-kommunikation?

 
 
Hovedbestyrelsen har besluttet – udover at evaluere OK13-forhandlingerne – at evaluere den kommunikation, GL udførte i forbindelse med OK13. Dette vil dels ske ved en spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af GL's medlemmer og dels via fire fokusgrupper.

Hovedbestyrelsen har besluttet – udover at evaluere OK13-forhandlingerne – at evaluere den kommunikation, GL udførte i forbindelse med OK13. Dette vil dels ske ved en spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af GL's medlemmer og dels via fire fokusgrupper. Evalueringen varetages af professor Anker Brink Lund og Krarup Kommunikation ved Anders Krarup.

Har du lyst til at deltage i en fokusgruppe, så send en mail til GL's sekretariat, Lotte Hornholt.
 
Fokusgruppemøderne vil blive afholdt tirsdag den 3. september kl. 11-13 og kl. 14-16 i Aarhus, og torsdag den 5. september kl. 10-12 og kl. 14-16 i København.

Emner:  
Interessent: