Det bliver vanskelige forhandlinger

 
 
Tirsdag den 8. januar 2013 mødtes GL's forhandlere for første gang med Moderniseringsstyrelsens forhandlere om GL-overenskomsten for de almengymnasiale uddannelser

Tirsdag den 8. januar 2013 mødtes GL's forhandlere for første gang med Moderniseringsstyrelsens forhandlere om GL-overenskomsten for de almengymnasiale uddannelser. Mødets formål var at præsentere kravene, og som forventet udfoldede arbejdsgiverne de synspunkter, som de allerede inden forhandlingerne gik i gang, havde præsenteret i pressen:

Det er statens hovedkrav at modernisere lærerarbejdstid. Man går efter såkaldte nye og enkle regler, hvor der lokalt er fokus på opgaven, og arbejdstilrettelæggelsen skal baseres på tillid. Målet er at opnå den bedst uddannede generation og generelt gøre gode uddannelser endnu bedre.

Man anser undervisningsområdet for en hjørnesten i det danske samfund, og arbejdsgiverne har derfor koordineret og fremsat de samme krav i forhold til alle lærergrupper. De mener, de kan forhandle sig frem til endnu bedre vilkår for undervisningen ved at nytænke lærerarbejdstiden. Arbejdsgiverne stiller derfor krav om, at lærere skal have samme arbejdstidsregler som andre lønmodtagergrupper, hvor ledelsen i højere grad - ifølge Moderniseringsstyrelsens forhandlere - skulle have mulighed for at lede og fordele arbejdet. Arbejdsgiverne anser det bl.a. for problematisk, at læreres produktivitet - som de ser det - er konstant gennem livet, modsat lønnen som er stærkt stigende med øget anciennitet.

Arbejdsgivernes krav er således at ophæve de gældende bestemmelser om arbejdstid, og man ønsker at fjerne 60-årsreglen, idet 60 år jo ikke er nogen alder…

Endvidere vil man have fjernet begrænsningerne i reglerne om tidsbegrænset ansættelse (overenskomstens §4), funktionstillæg (økonomi- og kostinspektor og IB-koordinator), samlingspasning og VUC-tillægget, jf. overenskomstens § 8, stk. 1-3.
Arbejdsgiverkravene kan ses her.

GL's formand, Gorm Leschly, som leder GL's forhandlingsdelegation, replicerede, at han på ingen måde kan genkende gymnasielærernes arbejdsindsats i de beskrivelser, arbejdsgiverne har fremlagt. Han fandt, at med det arbejdsgiverne lagde op til, ville det blive en yderst svær øvelse.

Modsat var han helt enig med modparten i, at uddannelserne er inde i en forrygende udvikling, og at lærerne er helt centrale i den udvikling. Han pointerede, at GL gerne vil arbejde på at finde en løsning, og han henviste bl.a. til GL's fælles oplæg med lederforeningen om bedre undervisning og arbejdstilrettelæggelse.

En god løsning for gymnasielærere indebærer, at der er en ordentlig afgrænsning af det grænseløse arbejde, og at gymnasielærere fortsat har mulighed for at levere en ordentlig undervisning. Det er den enkelte lærer, der står til ansvar over for eleverne – det ansvar kan ikke delegeres.

Da overenskomsten blev moderniseret i 2011, har GL valgt ikke at stille særskilte arbejdstidskrav, da ændringerne først er ved at blive implementeret på skolerne nu. Øvrige krav har GL rejst sammen med AC. 

De samlede AC-krav kan ses her.

Næste møde er aftalt til mandag den 21. januar 2013.

Emner: OK13; OK13-forhandlingerne
Interessent: