Urafstemning om OK13

 
 
Fra onsdag den 3. april 2013 til onsdag den 17. april 2013 kl. 23:59 skal GL's medlemmer stemme om resultatet af overenskomstforhandlingerne

Fra onsdag den 3. april 2013 til onsdag den 17. april 2013 kl. 23:59 skal GL's medlemmer stemme om resultatet af overenskomstforhandlingerne.

GL's medlemmer skal tage stilling til det samlede overenskomstresultat på AC-området, hvilket omfatter alle akademikere ansat i staten, i regionerne og i kommunerne. Alle GL's medlemmer – bortset fra lærere på Sankt Annæ Gymnasium, som er på det kommunale område – er på statens område. 

Det stemmer du om

Resultaterne, som GL's medlemmer skal tage stilling til, ses her.

For GL's medlemmer er det centrale i resultaterne konsekvenser for arbejdstiden og lønnen

Sådan stemmer du

For første gang skal urafstemningen foregå elektronisk.

 

Urafstemningen foregik for første gang i GL elektronisk.
Foto: Charles Fettinger​​​​​​
 

Klik på mit.gl.org og følg vejledningen, som  i afstemningsperioden står øverst til højre i skærmbilledet, når du har logget ind.

GL's valgledere, som er udpeget af GL's repræsentantskab, har godkendt proceduren for den elektroniske afstemning. Afstemningen sker via et elektronisk system, der udbydes af en af GL uafhængig tredjemand.

Læs mere om sikkerheden om urafstemningen her

Offentliggørelse af afstemningsresultatet

Resultatet af afstemningen bliver offentliggjort her på GL's hjemmeside torsdag den 18. april 2013 samtidig med at GL skal aflevere resultatet til AC.  

GL's repræsentantskab anbefaler GL's medlemmer at stemme nej

GL's repræsentantskab har onsdag den 6. marts 2013 været samlet for at tage stilling til, hvad man vil anbefale medlemmerne at stemme til den kommende urafstemning om overenskomstresultatet:

189 repræsentanter anbefaler medlemmerne at stemme nej, 39 anbefaler medlemmerne at stemme ja og 17 repræsentanter har valgt hverken at anbefale et ja eller nej. 

Hovedbestyrelsens anbefalinger

7 af hovedbestyrelsens 13 medlemmer anbefaler medlemmerne at stemme ja, og 6 medlemmer anbefaler medlemmerne at stemme nej.

Anbefalingerne kan ses her:

Anbefaling om at stemme ja

Anbefaling 1 om at stemme nej

Anbefaling 2 om at stemme nej

Emner: OK13; OK13-forhandlingerne
Interessent: