Støtteerklæringer til de lockoutede lærere

 
 
Lærere ved flere gymnasieuddannelser samt nordiske broderorganisationer har udsendt støtteerklæringer til fordel for de lockoutramte lærere

Lærere ved flere gymnasieuddannelser samt nordiske broderorganisationer har udsendt støtteerklæringer til fordel for de lockoutramte lærere.

   Underviserne på Det Frie Gymnasium sender deres støtte

   Støtteerklæring fra lærerne på Ørestad Gymnasium

   Lærerne ved Odsherreds Gymnasium sender deres støtte

   Lærerne på htx Sukkertoppen sender deres støtte

   Støtteerklæring fra GL-medlemmerne på Hvidovre Gymnasium og hf

   HF-lærerne ved HF og VUC Fredericia sender deres støtte

   Lærerne ved Aalborg Handelsgymnasium sender deres støtteerklæring

   Lærerne ved Falkonergårdens Gymnasium og HF sender en resolution

   Lærerne ved Ishøj Gymnasium støtter

   Frederiksberg Gymnasium - støtteerklæring og pressemeddelelse

   VUC Vestegnen - støtteerklæring

   Høje Tåstrup Gymnasium - pressemeddelelse

   Johannesskolen - Åbent brev til Corydon 

   Støtteerklæring fra VUC Roskilde

   Støtteerklæring fra VUC Horsens & HF: Nej til KL og staten - ja til lærerne

   Udtalelse fra GL-klubben ved Slagelse Gymnasium: Vi støtter folkeskolelærernes kamp for en ordentlig overenskomst!

   Udtalelse fra GL-klubben på Aalborghus Gymnasium & HF: Vi støtter Danmarks Lærerforenings kamp for forhandlingsretten og mod forringelser af lærernes og elevernes hverdag

   Uttalande  från Nordiska Lärarorganisationers Samråds, NLS sektor för gymnasium och yrkesutbildning med anledning av lockouten av lärarna i Danmark

   Gymnasielærere ved de tekniske gymnasier i Århus, AARHUS TECH støtter de lockoutede lærere.

   En lokalafdeling fra Utdanningsforbundet i Norge sender også deres støtte

   Lærerne på Frederiksberg HF støtter folkeskolelærernes kamp for en fair forhandlet overenskomst!

   GL-medlemmer på VUC Århus støtter de lockoutramte lærere

   Gymnasielærere ved Midtsjællands Gymnasium støtter folkeskolelærernes kamp for en ordentlig overenskomst

   HF-lærerne på Campus Bornholm støtter de lockoutede

 

   HF-lærere på KVUC udtrykker støtte til kollegerne på AVU, FVU og OBU

   Medlemmerne af Gymnasieskolernes Lærerforening ved Randers HF & VUC udtaler deres fulde støtte til de lockout-ramte lærere

 

GL's repræsentantskab har tidligere udtalt sin støtte til lærerne.

GL's formand Gorm Leschly har bekræftet GL's støtte til de lockout-ramte lærere i forbindelse med at forhandlingerne mellem lærerne og staten/KL brød sammen og lockouten dermed var en realitet.

GL's hovedbestyrelse har afsat 10 mio. kr. til at støtte den danske model og de lockoutramte lærere

 GL's hovedbestyrelsens hilsen og støtte til de lockoutede lærere ved demonstrationen torsdag 11.april 2013

 

 

 

 

Emner: OK13; OK13-forhandlingerne
Interessent: