GL’s repræsentantskab anbefaler medlemmerne at stemme nej til OK13

 
 
GL's repræsentantskab har onsdag den 6. marts 2013 været samlet for at tage stilling til, hvad man vil anbefale medlemmerne at stemme til den kommende urafstemning om overenskomstresultatet.

GL's repræsentantskab har onsdag den 6. marts 2013 været samlet for at tage stilling til, hvad man vil anbefale medlemmerne at stemme til den kommende urafstemning om overenskomstresultatet.

Det blev et klart nej

189 repræsentanter anbefaler medlemmerne at stemme nej, 39 anbefaler medlemmerne at stemme ja og 17 repræsentanter har valgt hverken at anbefale et ja eller nej.

NEJ-1.PNG 

 

Repræsentantskabet besluttede en fælles udtalelse:

Repræsentantskabet udtaler sin støtte til de lockout-varslede lærere

"Det er helt uacceptabelt, at finansministeren og S-SF-R-regeringen tromler undervisere i Danmark i øjeblikket. Arbejdsgiverne har ikke været og er ikke interesseret i reelle forhandlinger med lærerne. De vil have det hele, og de vil gå hele vejen for at få det. Det er disrespekt for den danske model, når arbejdsgiver misbruger sin dobbeltrolle som BÅDE arbejdsgiver OG lovgiver.

Folkeskolelærerne kæmper lige nu en kamp, vi gerne vil støtte. En kamp for at gøre befolkningen opmærksom på, at der ikke er tale om et kvalitetsløft i undervisningen, men tale om øgede besparelser og fjernelse af lærernes overenskomstmæssige rettigheder på bekostning af kvaliteten. En kamp, som gymnasielærerne har måttet opgive. Vi har den dybeste respekt for folkeskolelærernes kamp, og hvis ikke KL vil lytte til folkeskolelærernes ønsker, forudser vi, at undervisningen i Danmark, langt ud i fremtiden, vil blive præget af uengagerede og stressede lærere, der ikke har tid og lyst til at tage sig af den enkelte elev. Samtidig vil det tage mange år at genskabe fagforeningernes tro på den danske model igen."

Repræsentantskabet besluttede i forlængelse af støtteudtalelsen – på foranledning af GL's formandskab – at hvis de lockoutvarslede lærere kommer i konflikt, skal hovedbestyrelsen tage initiativ til, at GL yder økonomisk støtte.

Tid til at se fremad 

Repræsentantskabet besluttede endvidere, at det er vigtigt, at alle i GL nu arbejder for den bedst mulige implementering af den nye overenskomst, så det også fremadrettet er attraktivt at være gymnasielærer. Tillidsrepræsentanterne og TR-suppleanterne er samlet de næste dage for at drøfte og blive uddannet i forhold til den nye overenskomst.

Emner: OK13; OK13-forhandlingerne
Interessent: