Optakt til OK13-forhandlingerne

 
 
Overblik over optakten til OK13-forhandlingerne

December 2012

Parterne på statens område udveksler krav mandag den 17. december 2012, og der er møde mellem Finansministeriet og AC onsdag den 19. december 2012. Forhandlingerne forventes først at komme rigtigt i gang i det nye år.

GL vil løbende orientere om overenskomstforhandlingerne.

November 2012

GL's repræsentantskab drøftede den 26.-27. november 2012 GL's forhandlingsstrategi.

September/oktober 2012

Hovedbestyrelsen har besøgt over 50 skoler. 

På møderne præsenterede en repræsentant for hovedbestyrelsen udfordringerne op til OK13, herunder det særlige pres på gymnasielærere, samt hovedbestyrelsens strategi for de kommende forhandlinger. Herefter var der først en plenumdrøftelse og derefter drøftelser i grupper om løsningselementer. Formålet med møderne var en tæt dialog mellem hovedbestyrelsen og så mange medlemmer som muligt om de kommende overenskomstforhandlinger, som forventes at blive både yderst afgørende og yderst vanskelige forhandlinger.

OK13-skolemøder - på GL's tidligere hjemmeside var det muligt at finde sine lokale møder.

August 2012

AC's forhandlingsudvalg har vedtaget forhandlingsaftalen, hvilket vil sige, at der er aftalt rammer og krav for AC-organisationernes forhandlingssamarbejde i forbindelse med OK13-forhandlingerne. 

Maj 2012

GL repræsentantskab har onsdag den 25. april 2012 vedtaget de krav, GL skal indsende til AC med henblik på at få dem repræsenteret i AC's forhandlingsoplæg.

GL's krav er generelle lønkrav med sigte på at fastholde reallønnen, krav med sigte på attraktive arbejdspladser, forbedring af TR- og SU-regler, øremærket barsel til mænd, kompetenceudvikling og en række forbeholdskrav, som er krav der skal tages i anvendelse, hvis arbejdsgiverne stiller krav til GL. 

Januar 2012

I forbindelse med at pa rterne indgår overenskomstaftale, aftales det, hvor lang den kommende overenskomstperiode skal være. Ved OK11-forhandlingerne besluttede parterne på det offentlige område, at der igen skal forhandles overenskomst i foråret 2013.

For GL går forberedelserne til overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2013 nu ind i den fase, hvor medlemmer, tillidsrepræsentanter, suppleanter samt repræsentanter i GL's områdebestyrelser og udvalg skal inddrages med henblik på, at kravene til OK13 kan vedtages på repræsentantskabsmødet den 25. april 2012.

I februar 2012 var der møder for TR/TR-suppleanter over hele landet, så TR på egen skole kan holde møde om de kommende forhandlinger.

Skolemøder    

Hovedbestyrelsen vil tage initiativ til, at der i løbet af 2012 bliver afholdt møder på en række skoler med henblik på diskussion med medlemmerne om OK13, samt eventuelle andre temaer, der kan være interesse for på den enkelte skole. 

Emner: OK13; OK13-forhandlingerne
Interessent: