Så er der også overenskomst for lærerne på Sct. Annæ

 
 
Lørdag den 16. februar 2013 blev der indgået forlig mellem KL og KTO om de generelle vilkår for de ansatte i kommunerne, og tirsdag den 19. februar 2013 kom et forlig for akademikerne i hus. I forbindelse med AC-forliget, er der også indgået aftale om arbejdstid og tillæg for lærerne på Sct. Annæ Gymnasium

Lørdag den 16. februar 2013 blev der indgået forlig mellem KL og KTO om de generelle vilkår for de ansatte i kommunerne, og tirsdag den 19. februar 2013 kom et forlig for akademikerne i hus. I forbindelse med AC-forliget, er der også indgået aftale om arbejdstid og tillæg for lærerne på Sct. Annæ Gymnasium.

På det kommunale område er overenskomsten også toårig, og reguleringsordningen videreføres. I alt i perioden er der generelle lønstigninger på 1,91 %.

For gymnasielærerne er resultatet helt parallelt med resultatet for resten af landets gymnasielærere. Se derfor konsekvenser for arbejdstiden her.

Gymnasielærere på Sct. Annæ får også et højere tillæg – helt parallelt med det statslige område. Hvis man sammenligner resultaterne, kan det se ud som om, at tillæggene er lavere på Sct. Annæ end på det statslige område, men det er de ikke. Det er, fordi man tager udgangspunkt i forskellige grundbeløb. I almindelige nutidskroner er der ingen forskel.

Der er aftalt en forsøgsordning med individualisering af de lokale lønforhandlinger, dog ikke ved nyansættelser.

Mht. kompetenceudvikling fremgår det nu, at der kan indgå en karriereplan i kompetenceudviklingsplanen. Der er også kommet en mulighed for at gå delvist på pension og samtidig være omfattet af overenskomsten.

KTO-forliget kan ses her

AC-forliget, hvor de specielle forhold for gymnasielærerne ved Sct. Annæ Gymnasium fremgår af bilag D på side 10.

Emner: OK13; OK13-forhandlingerne
Interessent: